You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapcontinue="Scenariusz_10_-_Fiszki_do_nauki_angielskiego" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="638" ns="0" title="Rysowanie palcem po ekranie">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">[[Category:Scenariusze MIT App Inventor]] [[Category:Mistrzowie Kodowania]]
== Cele ==
Tym razem stworzymy aplikację z bardziej skomplikowanym, wielowarstwowym interfejsem użytkownika. Sama aplikacja będzie umożliwiała nam rysowanie poprzez przesuwanie palcem po ekranie. Będziemy mieli również możliwość zmiany grubości linii oraz wyboru kolorów. Pomimo, iż brzmi to skomplikowanie, to w istocie jest bardzo proste. A więc do dzieła!

== Rysowanie palcem po ekranie ==

=== Rozpoczęcie pracy ===
Wejdźmy na stronę http://appinventor.mit.edu i wybierzmy '''Create,''' by uruchomić App Inventor. Następnie przejdźmy do zakładki '''My Projects (1),''' gdzie znajdziemy wszystkie nasze projekty - wystarczy tylko zalogować się na odpowiednie konto Google. W celu rozpoczęcia pracy nad nowym projektem kliknijmy na '''Start new project (2),''' i wpiszmy w oknie jego nazwę, np. '''Rysowanie.'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_1_opt.jpeg|center]]
Nastąpi teraz automatyczne przejście do okna budowy aplikacji.

=== Projektowanie interfejsu ===
Na początek przejdźmy do okna '''Properties''' i dla komponentu '''Screen1,''' w polu '''Screen Orientation (1)''' wybierzmy '''Portrait.''' Dzięki temu nasz ekran zawsze będzie wyświetlany pionowo, zaś aplikacja będzie pracowała tylko w takiej orientacji ekranu. Dodatkowo, w polu '''Title''' wpiszmy tytuł naszego bieżącego komponentu '''(2).''' Nazwijmy go '''Rysowanie.'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_2_opt.jpeg|center]]
W tym momencie omówimy trzy komponenty, które znajdziemy w obszarze '''Palette,''' w grupie '''Layout.''' Komponenty te będą nam potrzebne, by właściwie rozmieścić na ekranie urządzenia mobilnego pozostałe elementy.
Znajdziemy tam '''(1):'''
* '''HorizontalArrangement''' (rozmieść poziomo)
* '''TableArrangement''' (rozmieść w tabeli)
* '''VerticalArrangement''' (rozmieść pionowo)
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_3_opt.jpeg|center]]
Podczas budowy poprzednich aplikacji mogliśmy zauważyć, że wszystkie elementy układały się na ekranie jeden pod drugim. Teraz przy pomocy trzech powyższych komponentów będziemy mogli dowolnie sterować ułożeniem pozostałych komponentów. Co więcej, komponenty grupy Layout można zagnieżdżać, czyli
umieszczać warstwowo - jeden wewnątrz drugiego. Możemy więc wstawić jeden jeden Vertical Arrangement, a potem w trzech kolejnych wierszach wstawić HorizontalArrangement.
Przyjrzyjmy się teraz na następnej ilustracji, jak powinien wyglądać kompletny interfejs naszej aplikacji. Następnie, krok po kroku, omówimy proces budowy całego interfejsu.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_4_opt.jpeg|center]]
Schemat interfejsu użytkownika:
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: Purple&quot;&gt;'''1. VerticalArrangement1'''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
ten komponent wypełnia cały ekran '''[Fill parent]''' a w nim pionowo (jeden pod drugim) są umieszczone:&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: Green&quot;&gt;'''1.1 Canvas'''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: Orange&quot;&gt;'''1.2 HorizontalArrangement1'''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
w tym komponencie poziomo (jeden obok drugiego od lewej do prawej) znajdują się kolory do wyboru:&lt;br /&gt;
'''1.2.A Czarny 1.2.B Niebieski 1.2.C Czerwony 1.2.D Zielony 1.2.E Żółty 1.2.F Biały'''&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: Blue&quot;&gt;'''1.3 HorizontalArrangement2'''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
tutaj poziomo (czyli jeden obok drugiego, od lewej do prawej) ułożone są:&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: Red&quot;&gt;'''1.3.A Przycisk Czyść 1.3.B VerticalArrangement2 1.3.C Przycisk Zdjęcia'''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
a w nim pionowo:&lt;br /&gt;
'''1.3.B.1 Label''' – etykieta wyświetlająca tekst „szerokość”&lt;br /&gt;
'''1.3.B.2 Slider1''' – suwak ustawiający szerokość linii&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
Zaczniemy oczywiście od pierwszego komponentu, czyli '''VerticalArrangement (1).''' Umieśćmy go na ekranie i zmieńmy jego właściwości tak, by odziedziczył rozmiary po nadrzędnym komponencie Screen1, dzięki czemu rozciągnie się na cały ekran aplikacji '''(2):'''
* '''Width''' (szerokośc) - '''Fill Parent'''
* '''Height''' (wysokość) - '''Fill Parent'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_5_opt.jpeg|center]]
Następnie wewnątrz elementu '''VerticalArrangement1''' umieśćmy komponent Canvas (1). Jeżeli Canvas został umieszczony poprawnie, czyli jako komponent podrzędny w stosunku do '''VerticalArrangement1,''' będziemy mogli to zauważyć w oknie Components (2).
Dla tego komponentu ustawimy jeszcze szerokość jako '''Fill Parent (3).''' Wysokości na razie nie zmieniajmy - w następnym kroku wyjaśnimy, dlaczego.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_6_opt.jpeg|center]]
Teraz wstawmy dwa komponenty '''HorizontalArrangement (1)''' jeden pod drugim. Należy zwrócić uwagę, by były one właściwie rozmieszczone w stosunku do pozostałych komponentów, tak, jak na poniższej ilustracji.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_7_opt.jpeg|center]]
Po dodaniu dwóch komponentów '''HorizontalArrangement''' wróćmy do komponentu '''Canvas''' i ustawmy jego wysokość ('''Height''') na '''Fill Parent.''' Dzięki temu obszar Canvas wypełni pozostałą brakującą przestrzeń w wysokości ekranu i sam przyjmie odpowiednią wartość.
Teraz musimy ustawić atrybuty szerokości i wysokości naszych dwóch pozostałych komponentów, czyli elementów '''HorizontalArrangement.''' Dla pierwszego z nich '''(2),''' czyli tego, który znajduje się bezpośrednio pod komponentem '''Canvas (1),''' w oknie '''Properties''' ustawmy '''Width: Fill Parent''' oraz '''Height: 50 pikseli.''' Dla kolejnego komponentu HorizontalArrangement '''(3)''' ustawmy '''Width: Fill Parent''' oraz '''Height: Automatic.''' Jeżeli poprawnie ustawiliśmy te wartości, w oknie '''Viewer''' powinniśmy zobaczyć takie ułożenie komponentów, jak na ilustracji obok.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_8_opt.jpeg|center]]
Teraz zaznaczmy komponent '''Screen1 (1)''' i zmieńmy kolor jego ('''BackgroundColor''') na szary, czyli ('''Gray ''') '''(2).''' Dzięki temu tło całej aplikacji będzie szare.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_9_opt.jpeg|center]]
Powtórzmy ten sam krok dla komponentu '''Canvas1 (1),''' z tą różnicą, że tutaj ustawimy kolor tła na jasnoszary ('''LightGray''') '''(2).'''&lt;br /&gt;
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_10_opt.jpeg|center]]
Teraz dodajmy przyciski, którymi będziemy ustawiali kolory. Jak zauważyliśmy wcześniej, łącznie będzie 6 kolorów, potrzebujemy więc 6 przycisków.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_11_opt.jpeg|center|800px]]
W celu dodania pierwszego przycisku wybierzmy komponent '''Button (1)''' i przeciągnijmy go na nasz pierwszy '''HorizontalArrangement (2).''' Prawidłowo wstawiony przycisk będzie podrzędny względem komponentu HorizontalArrangement1, co możemy sprawdzić w oknie Components '''(3).'''&lt;br /&gt;
Zaraz po dodaniu przycisk będzie wyglądał tak, jak widzimy na ilustracji '''(4).''' Musimy więc odpowiednio go zmodyfikować. Dla każdego przycisku, w jego cechach powinniśmy ustawić '''BackgroundColor: [kolor odpowiedni dla przycisku] (5), Shape: oval (6), Text: [to pole zostawiamy puste] (7), Width: Automatic (8), Height: Fill parent (9).''' Warto pamiętać również o zmianie nazw przycisków na takie, które będą odpowiadały ich kolorom '''(3).'''&lt;br /&gt;
Dodajmy i skonfigurujmy teraz samodzielnie następujące przyciski:
* czarny
* niebieski
* czerwony
* zielony
* żółty
* biały
Po ich dodaniu musimy zmodyfikować dla każdego z nich parametr '''Width.''' W każdym przycisku ustawmy tam '''Fill Parent,''' dzięki czemu wszystkie będą miały jednakową szerokość.

Po poprawnym wykonaniu wszystkich kroków nasze przyciski służące do wyboru kolorów powinny wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji. Teraz zajmijmy się dodaniem komponentów do drugiego, dotychczas pustego, '''HorizontalArrangement2.'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_12_opt.jpeg|center]]
Wstawmy więc:
# '''Button''' z grupy '''User Interface (1)'''
# '''VerticalArrangement''' z grupy '''Layout (2)'''
W celu ułożenia dwóch przycisków (nr 3 i 4 na powyższej ilustracji) jeden pod drugim, musimy umieścić je w komponencie VerticalArrangement.
# '''ImagePicker''' z grupy '''Media (3)''' - ten element pozwala na dostęp do galerii zdjęć urządzenia mobilnego. Przy pomocy tego komponentu będziemy mogli wybrać jedno ze zdjęć z naszego urządzenia i ustawić je jako tło rysunków.
# '''Button''' z grupy User Interface - element, który wykorzystamy jako przycisk zapisujący zdjęcia.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_13_opt.jpeg|center]]
Wstawmy zatem:
Dzięki temu, że wstawiliśmy komponent '''VerticalArrangement,''' możemy pionowo umieścić w nim teraz dodatkowe
elementy, których będziemy potrzebowali w naszej aplikacji. Zrobimy to dokładnie w taki sam sposób, w jaki przed chwilą wstawiliśmy przyciski '''Zdjęcia''' oraz '''Zapisz.'''
# '''Label (1)''' - posłuży nam do poinformowania użytkownika, jaką rolę pełni slider
# '''Slider (2)''' - ten komponent pozwoli nam wybrać wartość (w tym przypadku grubość linii), poprzez przesuwanie palcem wskaźnika
Zajmiemy się teraz ustawieniem cech obu komponentów, które znajdują się w środku '''VerticalArrangement1,''' czyli '''Label1''' oraz '''Slider1.'''&lt;br /&gt;
Zacznijmy od '''Label1.''' Zaznaczmy ten komponent i w oknie '''Properties''' w polu '''Text''' wpiszmy szerokość '''(1).''' W polu '''TextAllingement''' (wyrównanie tekstu) ustawmy wartość '''center (2),''' zaś w polu '''Width: Fill Parent (3).'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_14_opt.jpeg|center]]
Następnie zaznaczmy '''Slider1''' i tam ustawmy:
* '''ColorLeft i ColorRight: Orange (1)'''
* '''MaxValue: 1 (2)'''
* '''MinValue: 10 (3)'''
* '''ThumbPosition: 3 (4)'''
* '''Width: Fill parent (5)'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_15_opt.jpeg|center]]
Komponent '''Slider1''' wykorzystamy do sterowania szerokością rysowanych linii. Wartości '''Max''' i '''MinValue''' definiują wartości graniczne, zaś '''ThumbPosition''' wyznacza pozycję początkową. Zatem będziemy mogli zmieniać grubość kreski od 1 do 10 pikseli, natomiast domyślna grubość linii będzie wynosiła 3 piksele.
W następnym kroku zajmiemy się elementem '''ImagePicker1.''' Tutaj musimy wykonać tylko dwie czynności: zmienić nazwę na '''ZDJĘCIA (1)''' oraz ustawić szerokość na '''Fill Parent (2).'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_16_opt.jpeg|center]]
Kolejnym krokiem w budowie naszego interfejsu będzie modyfikacja przycisku odpowiadającego za czyszczenie ekranu. W polu Components zmieńmy jego nazwę w polu '''Components''' na '''Czyść,''' poprzez kliknięcie przycisku '''Rename (1).''' Również we właściwościach zmieńmy wyświetlany tekst na '''Czyść (2).'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_17_opt.jpeg|center]]

=== Zaprogramowanie aplikacji ===
Po zakończeniu prac nad budową interfejsu, możemy przejść do stworzenie programu naszej instrukcji. Wbrew pozorom instrukcje, które za chwilę wykonamy, są bardzo proste. Przejdźmy więc teraz do zakładki Blocks. Zaczniemy od ustawienia programu dla przycisków wyboru koloru.
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_20_opt.jpeg|center]]
Wydarzenie '''when[Biały].Click''' (czyli: po naciśnięciu przycisku Biały) spowoduje uruchomienie aplikacji '''set[Canvas1].[PaintColor] to kolor biały''' (czyli: ustaw kolor rysowania komponentu Canvas1 na biały). Od tego momentu wszystko, co narysujemy na ekranie będzie rysowane kolorem białym.&lt;br /&gt;
Dla przypomnienia:&lt;br /&gt;
Instrukcję '''when[Biały].Click''' znajdziemy w grupie poleceń dla obiektu przycisk '''Biały (1).''' Podobnie z poleceniem '''set[Canvas1].[PaintColor]''' to '''(2)''' oraz ustawionym kolorem '''(3).'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_19_opt.jpeg|center]]
Stwórzmy podobne instrukcje dla pozostałych kolorów, by uzyskać rezultat taki, jak na ilustracji obok.&lt;br /&gt;

Zaprogramujmy teraz zachowanie przycisk '''Czyść.''' W tym celu wybierzmy blok '''when[Czyść].Click''' i do środka wstawmy kolejny klocek, czyli '''call[Canvas1].Clear''' - a więc po naciśnięciu przycisku '''Czyść''' wyczyść obszar '''Canvas1.'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_21_opt.jpeg|center]]

Kolejną funkcją, którą utworzymy, będzie program zmiany grubości linii rysowania. Wstawiamy tutaj '''when[Slider1].PositionChanged''' i dalej w środku: '''set[Canvas1].[LineWidth] to get[thumbPosition],''' czyli: po przesunięciu wskaźnika '''Slider1''' (blok PositionChange) uruchom akcję: ustaw szerokość rysowania obiektu '''Canvas1''' na wartość wskazywaną przez '''Slider1''' (blok '''thumbPosition''').
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_22_opt.jpeg|center]]
Blok '''Get[thumbPosition]''' uzyskamy poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na '''[thumbPosition] (1).'''
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_26_opt.jpeg|center]]
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_23_opt.jpeg|center]]
Teraz czas na komponent '''ImagePicker1,''' który pozwoli nam wybrać z galerii zdjęć naszego telefonu dowolny obraz i ustawić go jako tło naszych rysunków. Wykonanie wydarzenia '''AfterPicking''' (po wybraniu zdjęcia), czyli kiedy wybierzemy zdjęcie, wywoła funkcję: ustaw tło '''Canvas1''' jako wybrane zdjęcie '''[Selection]''' w '''ImagePicker1.'''&lt;br /&gt;
Zostały nam już tylko dwie ostatnie instrukcje. Pozwolą nam one wywołać określone akcje w sytuacjach, gdy dotkniemy (narysowanie punktu - pierwsza instrukcja) lub przesuniemy palcem (narysowanie linii - druga instrukcja) po ekranie. W tych instrukcjach chodzi nam jedynie o wywołanie akcji rysowania punktu lub linii, ponieważ pozostałe parametry, takie jak kolor i grubość punkty/linii ustawiliśmy w poprzednich instrukcjach.&lt;br /&gt;
Kiedy '''Canvas1''' jest dotknięty ('''TouchedDown''') to narysuj punkt ('''DrawPoint''') w miejscu dotknięcia (współprzędne '''X''' i '''Y''').
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_24_opt.jpeg|center]]
Kiedy '''Canvas1''' jest przeciągnięty ('''Dragged''') to narysuj linię ('''DrawLine''') od miejsca dotknięcia (współprzędne '''X1''' i '''Y1''', czyli '''prev''') do miejsca zwolnienia palca (współprzędne X1 i Y1, czyli '''current''').&lt;br /&gt;

Warto zauważyć, że w obu instrukcjach Wartość XY są względne i odnoszą się do prawego górnego rogu '''Canvas1,''' ponieważ to do tego komponentu się odwołują (a nie do całego ekranu).
[[Plik:Rysowanie_palcem_po_ekranie_25_opt.jpeg|center]]

=== Podsumowanie ===
Poznaliśmy bardziej zaawansowane mechanizmy projektowania interfejsu użytkownika
- potrafimy już bardziej precyzyjnie sterować wyglądem poszczególnych komponentów.
Co więcej, poznaliśmy też możliwości komponentów z obszaru Media i wiemy, jak za ich
pośrednictwem uzyskać dostęp do dowolnych elementów graficznych. Nauczyliśmy się
również, jak sterować kolorem i grubością rysowanej kreski. To wszystko daje nam dobre
podstawy, by uczyć się jeszcze trudniejszych rzeczy</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="81" ns="0" title="Samouczek">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">== Podstawowe pojęcia i polecenia ==
# Pole [[wybór duszka lub sceny]].
# Pole [[obszar roboczy skryptów wybranego duszka lub sceny]]
# [[Kategorie klocków / bloczków]].
# [[Przełączanie między skryptami, kostiumami a dźwiękami]].
# [[Zmiana języka programu]].
# [[Edytor graficzny - tryb wektorowy]]

== Edycja postaci ==
# [[Dodanie nowej postci]]
# [[Usunięcie istniejącej postaci]]
# [[Ustawienie stylu obrotu postaci]]
# [[Zwiększenie/zmniejszenie postaci]]
== Edycja sceny ==
# [[Dodanie nowej sceny]]
# [[Intro]]
# [[Edycja tła]]

== Blok Kontrola ==
# [[Klonowanie]]

== Blok Zdarzenia ==
# [[Nadaj wiadomość]]
# [[Kiedy otrzymam wiadomość]]
# [[Jeżeli klawisz ... wciśnięty]]

== Blok Dane ==
# [[Kategoria dane]]
# [[Stwórz zmienną]]
# [[Zmienna lokalna]]
# [[Stwórz listę]]

==Blok Czujniki==
# [[Zapytaj ... i czekaj]] 
# [[Odpowiedź]]</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>