Bloki logiczne

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

prawda

Reprezentuje stałą wartość prawda. Blok ten wykorzystywany jest do ustawienia wartości logicznej typu boolean lub jako zmiennej, która stanowi warunek dla wykonania danej operacji.

Bloki logiczne (1).png

fałsz

Reprezentuje stałą wartość fałsz. Blok ten wykorzystywany jest do ustawienia wartości logicznej typu boolean lub jako zmiennej, która stanowi warunek dla wykonania danej operacji.

Bloki logiczne (2).png

zaprzeczenie

Wykonuje logiczną negację, zwracając fałsz, jeżeli wartość na wejściu była prawdą oraz prawdę, jeżeli wejściową wartością był fałsz.

Bloki logiczne (3).png

=

Sprawdza, czy wprowadzone argumenty są równe. • dwie liczby są równe, jeśli ich wartość liczbowa jest taka sama, np. 1 wynosi tyle samo, co 1,0.

• dwa bloki tekstowe są równe, jeśli składają się z takich samych znaków w jednakowej kolejności, np. banan to nie to samo co Banan, ponieważ różnią się literą „b”.

• liczby i tekst mogą być równe, jeśli wartość danej liczby będzie odpowiadała cyfrom uzyskanym z tekstu. Np. 12,0 będzie równe wynikowi łączenia pierwszego znaku 1C i ostatniego znaku program2.

• dwie listy są równe, jeśli mają taką samą liczbę elementów i elementy te również są takie same.

Bloki logiczne (4).png

Działanie tego bloku jest dokładnie takie same, jak elementu = w grupie bloków matematycznych.

Bloki logiczne (5).png

Sprawdza, czy wprowadzone argumenty nie są równe.

Bloki logiczne (6).png

i

Sprawdza, czy wszystkie warunki logiczne w zbiorze są prawdziwe. Rezultat jest prawdą tylko wtedy, gdy wszystkie testowane warunki są spełnione. Po podłączeniu kolejnych warunków, pojawią się następne gniazda, które umożliwią dodanie następnych warunków. Testowane są one od lewej do prawej i sprawdzanie jest zatrzymywane w chwili, gdy pierwszy napotkany warunek okaże się fałszem – wtedy wynik również jest fałszywy. Co ciekawe, jeżeli nie podamy żadnych warunków do testowania, wynik okaże się prawdą. Właściwie można uznać to za swego rodzaju logiczny żart.

Bloki logiczne (7).png

lub

Sprawdza, czy dowolny warunek logiczny ze zbioru jest prawdziwy. Wynik jest prawdziwy, jeśli przynajmniej jeden z warunków okaże się prawdą. Po podłączeniu kolejnych warunków, pojawią się następne gniazda, które umożliwią dodanie następnych warunków. Testowane są one od lewej do prawej i sprawdzanie jest zatrzymywane w chwili, gdy pierwszy napotkany warunek okaże się prawdą – wtedy wynik również jest prawdziwy. Jeżeli nie podamy żadnych warunków do sprawdzenia, to otrzymamy fałszywy rezultat.

Bloki logiczne (8).png