Bloki prodecur

Czym jest procedura?

Procedura (inaczej funkcja, metoda) to sekwencja bloków lub kodu, które są zapisane pod jedną nazwą, która reprezentuje tę procedurę. Zamiast wiele razy łączyć tę samą sekwencję bloków, można utworzyć procedurę i wywoływać ją jednym blokiem za każdym razem, kiedy tylko będzie potrzebna.

Procedura wykonująca

Gromadzi sekwencję bloków w jedną grupę. Później można wielokrotnie używać taką grupę bloków jako procedurę, właśnie poprzez wywołanie procedury. Jeśli ta ma kilka różnych argumentów, należy podać te argumenty za pomocą przycisku modyfikującego blok. Po kliknięciu na niebieski znak można przeciągnąć dodatkowe argumenty do procedury.

Po stworzeniu nowej procedury, App Inventor ustala automatycznie jej unikalną nazwę. Dla wygodniejszej pracy można oczywiście zmienić nazwę, w tym celu wystarczy na nią kliknąć. Nazwa procedury musi być unikalna, tzn. w ramach jednego projektu nie może wystąpić inna procedura o takiej samej nazwie. App Inventor pozwala na zmianę nazwy procedury w dowolnym momencie pracy - wystarczy tylko zmienić jej nazwę w polu tekstowym w bloku procedury, a App Inventor automatycznie zmieni jej nazwę we wszystkich odwołaniach tej procedury w projekcie, nad którym pracujemy.

Bloki procedur (1).png

Po stworzeniu procedury tego typu zostanie utworzony blok, który umożliwi wywołanie tej procedury. Blok zostanie umieszczony w szufladzie My Definitions.

Bloki procedur (2).png

Procedura zwracająca rezultat

Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku procedury wykonującej z tą tylko różnicą, że ten rodzaj procedury zwraca rezultat.

Bloki procedur (3).png

Po stworzeniu procedury tego typu zostanie utworzony blok, który umożliwi wywołanie tej procedury. Blok ten posiada wtyczkę, a to dlatego, że wynik tej procedury zostanie zwrócony w bloku wywołującym i zostanie przekazany do bloku, do którego jest podłączona ta procedura.

Bloki procedur (4).png

Ostatnio zmodyfikowano 16:48, 28 sie 2015