Bloki zmiennych

zainicjuj zmienną globalną

Ten blok wykorzystywany jest do tworzenia zmiennych globalnych. Kliknięcie na name umożliwi zmianę nazwy danej zmiennej, pod którą zmienna będzie występowała w aplikacji. Zmienne globalne są używane we wszystkich procedurach i zdarzeniach.

Wartości zmiennych globalnych mogą być zmieniane w trakcie działania aplikacji, to zachowanie może być określane z dowolnej części aplikacji, również w ramach procedur i obsługi zdarzeń. App Inventor pozwala na zmianę nazwy procedury w dowolnym momencie pracy - wystarczy tylko zmienić jej nazwę w polu tekstowym w bloku procedury, a App Inventor automatycznie zmieni jej nazwę we wszystkich odwołaniach tej procedury w projekcie, nad którym pracujemy.

Bloki zmiennych (1).png

pobierz

Blok get umożliwia pobranie jakiejkolwiek utworzonej przez nas zmiennej.

Bloki zmiennych (2).png

ustaw na

Ten blok działa podobnie, jak get, z tą różnicą, że oprócz pobrania zmiennej, można ją również rozwinąć poprzez podpinanie kolejnych bloków. Po wybraniu danej zmiennej można podłączyć kolejny blok i nadać w nim nową wartość dla zmiennej.

Bloki zmiennych (3).png

zainicjuj zmienną lokalną i wykonaj

Ten blok jest mutatorem - pozwala na tworzenie nowych zmiennych, które są używane tylko w procedurze uruchomionej w części do tego bloku. W ten sposób wszystkie zmienne w tej procedurze przyjmują na starcie jednakową wartość za każdym razem, gdy procedura jest uruchamiana.

Uwaga: Ten blok różni od opisanego poniżej bloku, ponieważ jest to blok wykonujący (do). Można dołączyć do niego deklarację, która będzie wykonywała określone działania – właściwą deklarację należy umieścić w polu in. App Inventor pozwala na zmianę nazwy procedury w dowolnym momencie pracy - wystarczy tylko zmienić jej nazwę w polu tekstowym w bloku procedury, a App Inventor automatycznie zmieni jej nazwę we wszystkich odwołaniach tej procedury w projekcie, nad którym pracujemy.

Bloki zmiennych (4).png

zainicjuj zmienną lokalną i zwróć rezultat

Ten blok jest mutatorem - pozwala na tworzenie nowych zmiennych, które są używane tylko w procedurze uruchomionej w części return tego bloku. W ten sposób wszystkie zmienne w tej procedurze przyjmują na starcie jednakową wartość za każdym razem, gdy procedura jest uruchamiana.

Uwaga: Ten blok różni od opisanego poniżej bloku, ponieważ jest to blok zwracający wynik (return). Można dołączyć do niego wyrażenie, które zostanie wykonane i zwróci wynik – właściwą deklarację należy umieścić w polu return. App Inventor pozwala na zmianę nazwy procedury w dowolnym momencie pracy - wystarczy tylko zmienić jej nazwę w polu tekstowym w bloku procedury, a App Inventor automatycznie zmieni jej nazwę we wszystkich odwołaniach tej procedury w projekcie, nad którym pracujemy.

Bloki zmiennych (5).png

Ostatnio zmodyfikowano 15:48, 28 sie 2015