Generator wielokątów

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Wersja Karolina (dyskusja | edycje) z dnia 22:42, 13 sie 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Cele

Celem jest stworzenie generatora wielokątów, umożliwiającego rysowanie wielokąty o zadanych przez użytkownika parametrach - liczbie boków i długości boku, jednocześnie wprowadzona zostanie procedura w języku Scratch tworzenia własnych klocków (opcja Więcej bloków) i projektowanie interfejsu użytkownika.

Cele ogólne

...

Cele szczegółowe

...

Podstawa programowa

...

Informacje

© Oparto o pomysł Wiesławy Bednarkiej "Miara kątów wielokąta i kąty foremne", licencja: CC-BY-SA 3.0 Deed

Założenia projektu:

  • Aplikacja ma umożliwiać rysowanie dowolnych wielokątów - od trójkąta aż po wielokąt o tysiącu boków
  • Aplikacja ma umożliwiać regulowanie długości boku wielokąta, tak, żeby uzyskać wielokąt mały lub duży

Etapy

Duszek Rysownik

Domyślnie w programie Scratch pojawia się na scenie duszek kota, jeśli nie będzie wykorzystywany należy go usunąć korzystając z opcji usunięcie istniejącej postaci. Tworzymy duszka Rysownik reprezentowanego przez małą kropkę, którą uzyskujemy poprzez maksymalne powiększenie pola edytora graficznego oraz zaznaczenie kropki w samym centrum pola:

Wielokaty kropka.png

Skrypt duszka Rysownik

Generator wielokątów ma umożliwić tworzenie figur zgodnie z uniwersalną zasadą: duszek ma obrócić się o liczbę stopni według wzoru 360 stopni / liczba boków, czyli np. w przypadku trójkąta o 120, w przypadku kwadratu o 90, pięcioboku o 72 itd. Aby tworzenie figur było widoczne wykorzystujemy klocki bloku Pisak. Aby przetestować założenia programujemy prosty skrypt dla trójkąta:

Wielokaty skrypt trojkat.png

Po sprawdzeniu czy program działa, przechodzimy do rozwinięcia skryptu o opcję rysowania różnych figur. W tym celu wykorzystujemy klocki z bloku Zmienne. Tworzymy zmienne lokalne w duszku "Rysownik" dla liczby boków "boki" oraz długości boku "dlugosc", są to wartości modyfikowane przez użytkownika.

Uwaga: zmienne w scratch mogą zawierać polskie znaki i spacje, ale jak we wszystkich językach programowania - lepiej ich jednak unikać, bo mogą powodować problemy z bardziej zaawansowanych procedurach. Np. sprawdziliśmy, że stworzenie własnego bloczku kodu z parametrami z polskimi znakami i spacjami uniemożliwia wykonanie kodu, blokuje stworzony klocek. Warto wspomnieć o tej radzie również uczniom.

Użytkownik musi mieć możliwośc zmiany tych zmiennych. Można ro rozwiązać na dwa sposoby: 1: rysownik zapyta o wartości tych zmiennych i potem wykona ryunek: