Gra platformowa (wersja z przesuwanym tłem)

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Fundację Coder Dojo Polska w ramach Programu „Mistrzowie Kodowania” finansowanego przez Samsung Electronics Polska, objęte licencją CC BY 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

Cele

Celem jest stworzenie gry platformowej w wersji z przewijanym tłem oraz podstawowym efektem grawitacji.

Informacje

Poziom trudności i proponowane wersje:

Etapy

Scenariusz dla klas gimnazjalnych zawiera rozszerzenie projektu Gra platformowa. W tej wersji, postać Bohatera posiada możliwość wykonywania wyższych skoków. Postać poruszająca się po planszy, docierając do jej skraju, spada. Dodatkowo wprowadzona zostanie druga poruszająca się horyzontalnie plansza.

Projekt podstawowy

Pierwszym etapem jest zrealizowanie podstawowego projektu dostępnego na stronie Gra platformowa

Druga plansza

Podstawowa wersja gry rozbudowana została o dodatkowe plansze:

Plansze.JPG

Duszek plansza2, rozciągająca pole gry przesuwa się identycznie jak duszek plansza, jednak ze zwiększeniem parametru na osi X, stąd w kodzie pojawia się zapis <+440>

Plansza 2.JPG

Dodatkowo pojawia się duszek plansza3, jako góry w tle.

Kompletne skrypty dla trzech plansz:

Plansza 1.

Plansza 1.JPG

Plansza 2. będąca przedłużeniem planszy 1.

Plansza 2kompl.JPG

Plansza 3. będaca wolniej przesuwajacym się tłem (efekt głębi uzyskujemy dzięki formule Przewijanie na dwa.JPG

Wskazówka: Więcej o tworzeniu efektów głębi Moving Background

Plansza 3.JPG

Uwaga: w kodach plansz pojawia się opcja układania warstw, tak aby duszek góry pozostawał w dalszej warstwie niż duszki drzew, plansz i postaci Bohatera.

Drzewa

Oddzielenie drzewek od tła. Skrypt przesuwania jest taki sam jak dla tła, rozwinięty o opcję ukrycia duszków, gdy przesuną się do krawędzi ekranu.

Oddzielenie drzew.JPG

Bohater

Poruszanie się

Dla obu kierunków zostały wprowadzone zmiany umożliwiające postaci poruszanie się w przedziale X -100 do 100 bez poruszania planszy.
 Jednocześnie aby ruch Bohatera był nieco wolniejszy i żeby wyraźniej było widać jego kroki, w kodzie zmiany kostiumu wprowadzona została opcja <czekaj> W związku z tym zmienna <przewijanie> zmniejszona została o -20:

Ruchbohaterazmiany.JPG

Zmiana fragmentu skryptu dla ruchu w prawo:

Zamiana.JPG

Uwaga: Analogiczne zmiany wprowadzone zostały w kodzie ruchu w lewo.

Skok i chowanie się

Do skoku i chowania się doszedł warunek dotykania obu plansz:

Zamiana2.JPG

Pozycja

Aby uniknąć sytuacji 'zapadania się' postaci w planszy, wprowadzona została poprawka w kodzie pierwszej wersji gry:

Zamiana3.JPG

Super Jabłko

Zmianie uległ skrypt duszka 'Super Jabłko'. Przesuwanie jest analogiczne do ruchu plansz, przy czym wprowadzony został parametr losowości pozycji zarówno przy starcie, jak i po każdym zebranym jabłku.

Jabłko uzupelnienie.JPG

Modyfikacja skrytpu sprawdzania dotknięcia i losowania pozycji jabłka:

  • jabłko pozostaje na planszy do momentu dotknięcia przez Bohatera (nie chowa po jakimś czasie, jeżeli gracz go nie złapał)
  • opcja zliczania punktów, dodanie zmiennej <punkty> dostępnej wszystkim duszkom. Przy dotknięciu jabłka zmienia się o 1.


Finalny skrypt jabłka:

Jabłko calu.JPG

Jednocześnie wprowadzona została zmiana sygnału PowerUp w skrypcie postaci Bohatera - powiększenie o 50% wielkości Bohatera po zebraniu 5 punktów:

Powerup gim.JPG