Interaktywna mapa Polski (punkty)

Materiały stworzone przez Fundację Coder Dojo Polska w ramach Programu „Mistrzowie Kodowania” finansowanego przez Samsung Electronics Polska, objęte licencją CC BY 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

Informacje

Cele

Stworzenie w programie Scratch prostej animacji lub quizu, będących interaktywną mapą Polski.

 1. Przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka Scratch (kiedy duszek kliknięty, powiedz, zapytaj),
 2. Implementacja w środowisku Scratch

Cele szczegółowe

 • uczeń rozumie i potrafi stosować odpowiednie instrukcje strukturalne
 • uczeń rozumie pojęcie zmiennej i wykorzystuje je w programie Scratch
 • uczeń potrafi konstruować skrypty zawierające zmienną
 • uczeń potrafi implementować grę w środowisku Scratch

Gdzie wykorzystać? Jak zmodyfikować?

Analogicznie skonstruowany projekt można wykorzystać np.:

 • Nauki przyrodnicze: oznaczanie nazw gór, jezior, nazw kontynentów.
 • Historia: utrwalanie miejsc wydarzeń historycznych
 • Język Polski: quiz ortograficzny, części zdania, części mowy.

Poziom trudności i proponowane wersje

 • dla klas 1-3 ✪✰✰✰ Interaktywna mapa Polski (punkty); na przykładzie projektu Wersja A
 • dla klas 4-6 ✪✪✰✰ Interaktywna mapa Polski (punkty - quiz); na przykładzie projektu Wersja B
 • dla klas gimnazjum ✪✰✰✰ przejdź do strony Interaktywna mapa Polski (województwa); na przykładzie projektu Wersja C

Wersja z grafiką, bez skryptu dostępna jest tutaj

Orientacyjny czas realizacji

Orientacyjny czas realizacji modułu 1x45minut

Wersja A. Interaktywna mapa Polski (punkty)

W podstawowej i najprostszej wersji, uczniowie mają za zadanie umieścić na konturowej mapie Polski, wybrane, charakterystyczne punkty. Po kliknięciu kursorem myszki punkt ma wyświetlić nazwę oznaczonego obiektu. Mogą to być np.:

 • miasta (stolica Polski, miasto w którym znajduje się szkoła),
 • jeziora,
 • góry
 • miejsca ważne dla dzieci (np.: miejsce pobytu wakacyjnego)


Etapy

Stworzenie tła sceny głównej

Scenę tła dodajemy zaznaczając w polu wybór duszka lub sceny ikonę scena, a następnie w polu Przełączanie między skryptami, kostiumami a dźwiękami zaznaczamy opcję nowe tło oraz:

Wgraj tło z pliku.jpg

Mapę konturową możemy pobrać z zasobów Internetu, np.: z pixabay (Uwaga! Zwracamy uwagę na licencję pliku oraz netografię)

Niepotrzebne tło1 możemy usunąć:

Usuniecie tła sceny.jpg

Stworzenie i osadzenie na mapie punktów

 1. Usuwamy duszka kota Scratch korzystając z opcji usunięcie istniejącej postaci.
 2. W polu Wybór duszka lub sceny dodajemy nowej postaci poprzez opcję namaluj nowego duszka
 3. Umieszczamy duszka punkt na mapie Polski tak, aby jego pozycja odpowiadała pozycji charakterystycznego miejsca.

Np.:

Punkt warszawa .jpg

Prosty skrypt punktów

Na mapie znajdują się charakterystyczne punkty. Chcemy, aby po kliknieciu w punkt kursorem myszki, pojawiło się wyjaśnienie, co ten punkt oznacza. Z bloku Zdarzenia.jpg wybieramy klocek Kiedy duszek klikniety.jpg oraz z bloku Wygląd.jpg klocek odpowiedzialny za wypowiedzenie komunikatu (zamieniamy domyślnie ustawiony komunikat Hello Powiedz.jpg)

Finalnie skrypt punktu Warszawa wygląda w następujący sposób:

Skrypt punkt warszawa.jpg

Wersja B. Interaktywna mapa Polski (punkty - quiz)

Wersja B jest rozwinięciem poprzedniej Wersji A

Wykorzystane elementy:

 • Blok Czujniki zadaj pytanie odpowiedz.JPG
 • Blok Wyrazenia warunek rownanie.JPG

Strony startowa intro

W rozwinięciu pojawia się strona startowa intro np.: informująca o celu gry. Skrypt zmiany sceny może być umieszczony w skrypcie duszka lub bezpośrednio w scenie. W tej wersji skrypt ustawienia początkowego tła pojawia się w skrypcie sceny, natomiast o zmianie tła na kolejne decyduje komunikat w skrypcie duszka "punkt"

Mapa polski skrypt sceny.jpg

Duszek punkt

Duszek punkt pojawia się podczas sceny intro wyświetla krótki komunikat powitalny oraz inicjuje zmianę tła na kontur Polski.

Mapa kliknij w punkt.jpg

Duszki punkty-miasta

W proponowanej wersji, punkty oznaczające kilka miast przez krótki okres czasu, wyświetlają komunikaty informujące o ukrytych nazwach (możliwość zapoznania się z hasłami):

Mapa miasta nazwa .jpg

Po upływie wyznaczonego czasu nazwy znikają. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt, pojawia się pytanie o jego nazwę (quiz), a uczeń może sprawdzić czy dobrze zapamiętał nazwę miasta wojewódzkiego.

Mapa miasta pytanie.jpg

Po wpisaniu odpowiedzi pojawia się komunikat informujący czy nazwa jest poprawna, czy nie. Skrypt takiego quizu, dla punktu reprezentującego miasto Warszawa, może wyglądać w następujący sposób:

Mapa miasta skrypt.jpg

Analogicznie tworzymy kody dla pozostałych duszków-punktów.

Uwaga: Jeśli na naszej mapie pojawi się punkt posiadający więcej niż jednen prawidłowy opis (Np.: Trójmiasto) możemy wykorzystać klocek Stwórz listę

 1. W Bloku Dane wybieramy opcję stwórz listę
 2. Nadajemy nazwę (np.: 3m) oraz oznaczamy ustawienie tylko dla tego duszka
 3. W oknie sceny pojawi się pusta lista, którą uzupełniamy o elementy (aktywacja miejsca na liście poprzez zaznaczenie znaku +)
 4. Na koniec usuwamy ostatni, pusty element.
 5. Ukrywamy listę z okna sceny odznaczając w polu kategorii bloczków, znak γ umieszczony przy nazwie listy.

Mapa polski 3m2.png

Skrypt duszka-Trójmiasto, odpowiedzialny za sprawdzenie czy odpowiedź znajduje się na liście, może wówczas wyglądać w następujący sposób:

Mapa polski3m finał.png

Dodatkowe opcje

 • Wprowadzenie punktów w różnych kolorach, oznaczających różne elementy (np.: miasta, jeziora, góry)
 • Wprowadzenie zmiany kolorów punktów po ich kliknięciu lub/i po udzieleniu odpowiedzi poprawnej i/lub błędnej
 • Wprowadzenie zamiast punktów - grafik


Mapa polski.jpg

Ostatnio zmodyfikowano 12:59, 7 lis 2014