Scenariusz 11 - Wiosna, lato, jesień, zima – wprowadzenie funkcji powtórzeń „zawsze”

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp:

Cykliczność pór roku w tym scenariuszu, posłuży do wprowadzenia funkcji powtórzeń „repeat forever – powtarzaj zawsze” w aplikacji „Blockly”. Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima…zielony, żółty, czerwony, niebieski, zielony, żółty, czerwony, niebieski… Każda pora roku, to przypisane do niej miesiące. Zadaniem dzieci będzie próba ich właściwego przypisania oraz nadania im kolorów, które symbolizować będą wiosnę, lato, jesień i zimę. Przedszkolaki pracować będą w zespołach, każdy z zespołów będzie mógł wybrać inne kolory, następnie spróbują uargumentować swój wybór i przekonać do niego pozostałe zespoły . Następnie zaprogramują Dota w taki sposób, żeby mówił nazwy pór roku, jednocześnie świecąc kolorami, które dzieci wybrały jako symbol danej pory roku. Na koniec zajęć Dot będzie podróżował, turlając się od dziecka do dziecka.

rys. 1

Wiek: 5, 6 lat

Cele ogólne:

Wprowadzenie funkcji powtórzeń „zawsze”, Rozumienie cykliczności pór roku.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Wie, że pory roku zmieniają się cyklicznie,
 • Wie, które miesiące należą do której pory roku,
 • Wie, co oznacza funkcja powtórzeń „zawsze”,
 • Potrafi ułożyć skrypt w aplikacji „Blockly”,
 • Potrafi nagrać głos w aplikacji „Blockly”,
 • Umie argumentować swój wybór,
 • Chętnie i zgodnie współpracuje w małych zespołach,
 • Potrafi dobrać kolor do pory roku.

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju mowy, oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

Ok. 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania, kafelki w różnych kolorach, tablety z zainstalowaną aplikacją „Blockly”, 2 – 4 roboty Dot (opcjonalnie wystarczy jeden) .

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Przygotuj roboty (sprawdź, czy są naładowane) i tablety z zainstalowaną aplikacją „Blockly”.


Zima, wiosna, lato, jesień – dobieramy kolory, które będą symbolizować pory roku

 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach będą pracować w zespołach (od dwóch do czterech zespołów, w zależności od liczby robotów, które posiadacie).
 • Poproś dzieci o dobranie się w grupy, lub zrób to samodzielnie (uzależnione jest to od tego jak długo dzieci pracują zespołowo, zaczynając pracę w grupach, dowolny wybór składu zespołów, może się nie udać).
 • Rozłóż na macie dużo kwadratów w różnych kolorach.
 • Poproś dzieci o wybranie kolorów płytek, które będą symbolizować daną porę roku, oraz ułożenie ich w kolejności w jakiej pory roku występują (każdy zespół pracuje oddzielnie).
 • Porównajcie, czy wszystkie zespoły użyły tych samych kolorów.
 • Poproś dzieci z każdego zespołu, żeby opowiedziały, czym kierowały się podczas wyboru, dlaczego zdecydowały się na konkretny kolor.
 • Wybierzcie jedną wspólną opcję, na którą zgodzą się wszystkie zespoły (jeśli pomimo przedstawienia argumentów, nie będzie wspólnej opcji, wylosujcie rozwiązanie kolorystyczne, z tych zaproponowanych przez dzieci).
 • Ułóżcie model kolorystyczny pór roku.
 • Porozmawiajcie o miesiącach, spróbujcie dopasować je do pór roku, zwróćcie uwagę na to, że niektóre miesiące są wspólne dla dwóch pór (posiłkujcie się kalendarzem, ta część zajęć może zostać potraktowana opcjonalnie, dla starszych dzieci i w sytuacji, gdy część dotycząca pór roku przebiegła sprawnie i nie zajęła zbyt dużo czasu).
 • Ułóżcie model roku wykorzystując kolorowe kwadraty.


rys. 2


„Repeat forever – powtarzaj zawsze” – programujemy Dota w aplikacji „Blockly”

 • Poproś dzieci, o takie zaprogramowania Dota, aby wypowiadał po kolei nazwy pór roku, świecąc przy tym, światłami w kolorach przypisanych danej porze roku.
 • Tak zaprogramujcie Dota, żeby daną porę roku wypowiadał po wykonaniu przez dziecko jakiejś czynności (start warunkowy – when dot…) np.: powie wiosna i zaświeci na zielono, kiedy dotknięty zostanie środkowy przycisk, lub zostanie podrzucony (ponieważ pracujecie w zespołach, żeby nie powstało zamieszanie, nie używajcie warunku głosowego, czyli kiedy usłyszy klaśnięcie).
 • Kiedy Dot będzie już zaprogramowany, niech każdy zespół zaprezentuje swoją pracę, siadając w kole i podając sobie Dota, od dziecka do dziecka i wykonując taką czynność, która spowoduje wypowiedzenie przez robota właściwej pory roku (pamiętajcie o kolejności, pierwsze dziecko dotyka przycisk główny, wtedy Dot mówi wiosna, podaje koledze, który naciska przycisk 1, wtedy Dot mówi lato, podaje koledze…).


rys. 3


„Od pory roku, do pory roku, od dziecka do dziecka” – podróże Dota.

 • W tej części zajęć pracujcie wspólnie, z wykorzystaniem jednego robota.
 • Zaprogramujcie Dota w „Blockly” na wypowiedzenie kolejno pór roku i zaświecenie kolorami, ale po naciśnięciu start ( bez startów warunkowych, które były w poprzednim ćwiczeniu).
 • Powiedz dzieciom, że do następnej zabawy potrzebujecie, aby Dot powtarzał swoje zadanie w koło.
 • Zastanówcie się wspólnie, co zrobić, żeby Dot wykonywał cały czas swoje zadanie, żeby po wypowiedzeniu nazwy czterech pór roku, nie trzeba było naciskać „Start”, tylko zaczynało się wszystko od początku, bez naszej ingerencji.
 • Spróbujcie, czy pomysły dzieci się sprawdzą, czy trzeba wprowadzić korekty w utworzonym skrypcie.
 • Zaprezentuj dzieciom funkcję powtórzenia „zawsze”.


rys. 4
 • Poproś dzieci aby usiadły w kole, przed każdym dzieckiem połóż kwadrat, w którymś z kolorów, symbolizujących pory roku (kolejność przypadkowa).
 • Jeśli jako pierwsza pora roku zaprogramowana jest wiosna, to zaczynamy zabawę od dziecka, które ma zieloną tabliczkę. Włączamy start i dziecko turla Dota do lata, czyli dziecka z żółtą tabliczką, to z kolei do jesieni, czyli dziecka z czerwoną tabliczką itd.


rys. 5
 • Tempo podawania Dota musicie dostosować do zmiany świateł i długości wypowiadania pór roku, żeby Dot we właściwym czasie, był u osoby z właściwym kolorem kwadratu.
 • Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach.
 • Posprzątajcie wspólnie wszystkie użyte do zajęć pomoce.

Uwagi:

Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z programowaniem z dwóch zaproponowanych zabaw z robotem wybierzcie jedną. W sytuacji, gdy dysponujecie jednym Dotem pracę w zespołach zamieńcie na pracę całą grupą (efektywniejsza będzie praca zespołowa, natomiast jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem tylko jednego robota).