Scenariusz 13 - „My jesteśmy krasnoludki…” – gama ułożona z Mistrzowskich kwadratów

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp:

Na zajęciach przeprowadzonych według tego scenariusza, dźwięki gamy zostaną „zapisane” za pomocą kolorowych kwadratów, każdy kolor będzie miał swój odpowiednik w postaci jednego z 8 dźwięków. Prawidłowo odczytane stworzą melodię „My jesteśmy krasnoludki…”. Zanim dzieci zagrają utwór muzyczny, przyjrzą się budowie dzwonków diatonicznych (dzieci starsze), lub bum bum rurek® (dzieci młodsze) i spróbują odwzorować ich schemat na macie, za pomocą kolorowych kwadratów. Bum bum rurki świetnie sprawdzą się również w przypadku dzieci starszych, w przypadku wyboru dzwonków diatonicznych, jako instrumentu dla dzieci młodszych, warto jednemu dziecku do grania przydzielić tylko jeden dźwięk (opanowanie gry całej melodii może być za trudne).

Krasnoludki1.jpg

Wiek: 3 – 6 lat

Cele ogólne:

 • Ćwiczenie percepcji i pamięci słuchowej,
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, wrażliwości słuchowej.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • uważnie słucha muzyki,
 • wie, jak wyglądają dzwonki diatoniczne,
 • wie, że każda płytka w dzwonkach to inny dźwięk,
 • wie, że długość płytki wpływa na dźwięk (czym dłuższa płytka, tym niższy dźwięk),
 • potrafi zaśpiewać piosenkę,
 • potrafi zagrać na dzwonkach diatonicznych prostą melodię.

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju mowy, oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec (8 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania*, kolorowe kwadraty w ośmiu lub siedmiu kolorach, dzwonki diatoniczne (najlepiej jedne na parę dzieci, jeśli nie ma takiej możliwości, to może być mniej)

 • Do przeprowadzenia zajęć nie jest niezbędna mata Mistrzów kodowania, opcjonalnie można przygotować z kolorowych kartek schemat instrumentów, następnie stworzyć z nich kod – instrukcję gry na nich. W takim przypadku kartki warto olaminować, przedłużając tym samym ich trwałość.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały, przygotuj kwadraty w takich kolorach, jakie występują w wybranym przez ciebie instrumencie (jeśli kwadraty MK nie występują, w którymś z potrzebnych kolorów, można zamienić na inny, pamiętając o pokazaniu zmiany dzieciom, lub wyciąć z kolorowego papieru i olaminować).
 • Rozłóż na macie rozsypane kwadraty w różnych kolorach i poukładaj dzwonki diatoniczne (dzieci starsze), lub bum bum rurki (dzieci młodsze).


„Kolorowa gama” – układamy wzór na podstawie wyglądu dzwonków diatonicznych

 • Poproś dzieci, żeby usiadły przy trzech bokach maty, jeden bok, niech zostanie pusty.
 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach stworzą orkiestrę, która zagra znaną melodię, najpierw jednak poznają instrument, na którym będą grać.
 • Poproś dzieci, żeby dokładnie przyjrzały się instrumentom, następnie powiedziały co zauważyły (pozwól wypowiedzieć się wszystkim chętnym dzieciom).
 • Jeśli żadne z dzieci nie zwróciło uwagi na długość rurek, lub płytek w dzwonkach spytaj czy wszystkie są takie same, czy czymś się różnią.
 • Podziel dzieci na trzy zespoły (skład zespołu wyjdzie naturalnie, ponieważ dzieci siedzą na trzech bokach maty. Konstrukcja maty MK sprzyja pracy w małych grupach, wprowadzając pracę zespołową w sposób naturalny, praktycznie niezauważalny dla dzieci).
 • Poproś dzieci o wybranie z maty takich kolorów kwadratów, jakie występują w instrumencie.
 • Policzcie wspólnie ile kolorów występuje na instrumencie.
 • Zwróćcie uwagę, że po jakimś czasie kolory powtarzają się, a dźwięki im odpowiadające nie są takie same.
 • Zagraj dzieciom pełną gamę, policzcie z ilu dźwięków się składa (zwróć uwagę, że pierwszy i ostatni dźwięk gamy jest oznaczony tym samym kolorem, więc jeden z nich, wyższy oznaczycie dodatkowo kropeczką, lub jakimś innym znacznikiem).
 • Zagraj gamę jeszcze raz nazywając przy tym poszczególne dźwięki.
 • Zapytaj dzieci jak sądzą, które dźwięki będą wyższe, te grane na dłuższych czy krótszych rurkach, płytkach (prawdopodobnie dzieci odpowiedzą błędnie, gdyż nasuwa się skojarzenie dłuższy – wyższy. W przypadku starszych dzieci możecie poruszyć temat fali dźwiękowej).
 • Posłuchajcie dźwięków c i c górnego, zobaczcie, która rurka, płytka jest krótsza, a która dłuższa.
 • Poproś dzieci, żeby ułożyły na macie schemat gamy na bum bum rurkach, lub cymbałkach, instrumenty zastępując kolorowymi kwadratami (potrzebujecie odpowiedników 8 dźwięków, więc najkrótszy będzie składał się z 1 kwadratu, a najdłuższy z 8). Pierwszy zespół układa c (do), drugi d (re), trzeci e (mi), pierwszy f (fa)…i tak do c (do) górnego.
 • Nazwijcie wspólnie wszystkie dźwięki gamy.


Jaką jestem nutką? – zabawa ruchowa

 • Powiedz dzieciom, że teraz będziesz grała dwa dźwięki, zadaniem dzieci będzie usłyszenie, który dźwięk jest wyższy. Przy powtórnym zagraniu tych samych dźwięków, w przypadku usłyszenia dźwięku wyższego dzieci wstają.
 • W celu uniknięcia kierowania się przez dzieci długością rurek, poproś je o zamknięcie oczu, lub zawiążcie oczy apaszkami (tylko tym dzieciom, które wyrażają na to zgodę).
 • Powtórzcie zabawę kilkukrotnie.


„My jesteśmy krasnoludki…” – gramy melodię na podstawie kodu, w postaci kolorowych kwadratów.

 • Poproś dzieci o wspólne zaśpiewanie piosenki „My jesteśmy krasnoludki…”, jeśli jeszcze jej nie znają zaśpiewaj sama, lub odtwórz gotowy utwór, następnie zagraj ją na instrumencie.
 • Zapytaj dzieci skąd muzycy wiedzą jak mają grać daną melodię.
 • Powiedz dzieciom, że dzisiaj będziecie grać na podstawie „zapisu nutowego” w postaci kolorowych kwadratów (omówcie to, że taki zapis jest formą mocno uproszczoną, bo wskazuje tylko dźwięk, natomiast nie wskazuje czasu jego trwania, tu będziemy wspomagać się pamięcią słuchową).
 • Ułóżcie wspólnie kod, szukając odpowiednich dźwięków i odpowiadających im kolorów (starszym dzieciom możesz mówić „potrzebuję do, który kwadrat go symbolizował”, młodszym ułóż kod nazywając przy tym dźwięki).
 • Młodszym dzieciom rozdaj bum, bum rurki (góra dwa komplety, trudno będzie o wspólne, równe zagranie), po jednej rurce na dziecko.
 • Spróbujcie zagrać (wskazuj, który kolor teraz powinien zagrać).

Krasnoludki2.jpg

Krasnoludki3.jpg

 • Starszym dzieciom rozdaj cymbałki (jedne na parę, będą się zamieniać, jedna osoba z pary gra, druga śpiewa), postarajcie się grać pomału, tak aby łatwo było utrzymać wspólne tempo.

Krasnoludki4.jpg

 • Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach, posprzątajcie wspólnie pomoce dydaktyczne.


Uwagi, sugestie:

Instrument typu „rurki” można wykonać samodzielnie. Ja wykonując takie rurki do zajęć korzystałam z instrukcji zamieszczonej na tej stronie: http://www.pl.euhou.net/index.php/wiczenia-mainmenu-13/mierzymy-otaczajcy-nas-wiat-mainmenu-139/184-skd-si-bior-dwiki

Krasnoludki5.jpg