Scenariusz 2 - „Naprzód Dash…20, 40, 60 cm” – mierzymy odległości mistrzowskimi kwadratami: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
m („Mierzymy, jak potrafimy…stopami, dłoniami, mistrzowskimi kwadratami” – uczymy się określać odległość)
Linia 1: Linia 1:
 +
'''Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją CC BY 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".'''
  
 
== Wstęp ==
 
== Wstęp ==

Wersja z 11:35, 23 lip 2016

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją CC BY 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

Wstęp

Wprowadzając, na zajęciach przedszkolnych pomiar odległości, warto zacząć od rzeczy bliskich dziecku. Przedszkolak potrafi dostrzec, co jest większe, co mniejsze, co krótsze, a co dłuższe. Dokonując pomiaru, możemy to zrobić za pomocą: stóp, łokci, dłoni. My będziemy mierzyć za pomocą kwadratów Mistrzów kodowania. Wymiar pojedynczego kwadratu, jest równy dwóm jednostkom w komendzie „Forward”, w aplikacji „Blockly”, co wykorzystamy do wprowadzenia wyboru odległości w tej komendzie na zajęciach.

W dalszej części zajęć, zdobyte umiejętności dzieci przećwiczą w praktyce, programując Dasha. Robot będzie poruszał się wzdłuż ułożonego zadania, w którym poza właściwym doborem odległości, dzieci będą miały możliwość wykazania się także umiejętnością zaprogramowania zmiennych kolorów świateł i różnych odgłosów. W jednym z zadań spróbujemy skrócić skrypt, za pomocą funkcji powtarzania.

rys. 1

Wiek: 5 – 7 lat


Cele ogólne:

 • Kształtowanie rozumienia pomiaru długości,
 • Poznanie narzędzi do pomiaru długości,
 • Poznanie sposobu ustawienia odległości w komendzie „Forward”, w aplikacji „Blockly”

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Dokonuje pomiaru odległości za pomocą dłoni, stopy, mistrzowskich kwadratów, centymetra krawieckiego i linijki,
 • Potrafi oszacować, który odcinek jest dłuższy,
 • Potrafi ułożyć właściwy skrypt w aplikacji „Blockly”, z wykorzystaniem konend: „Light” i „Sound”.
 • Potrafi wybrać właściwą odległość za pomocą komendy „forward”, w aplikacji „Blockly”,
 • Chętnie pracuje w zespołach,

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju mowy, oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania, kafelki w kilku kolorach, kafelki z obrazkiem auta, psa, kota, kafelki z cyframi, klocek ruchu start i klocek ruchu stop, tablet z zainstalowaną aplikacją „Blockly”, robot Dash, marker do suchościeralnych powierzchni, linijka, centymetr krawiecki.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Na pięciu kafelkach, w wybranym kolorze, narysuj linię dzieląco je na pół.

Przebieg zajęć:

„Mierzymy, jak potrafimy…stopami, dłońmi, mistrzowskimi kwadratami” – uczymy się określać odległość

 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach będziecie sprawdzać, jak duża jest mata MK.
 • Spytaj, czy wiedzą, w jaki sposób można zmierzyć jakąś odległość, (wysłuchaj propozycji dzieci, dopowiedz, że oprócz typowych sposobów mierzenia takich jak mierzenie linijką, można dokonać pomiaru np.: za pomocą stóp).
 • Poproś dzieci, żeby zmierzyły, jakiej długości jest mata, ile stóp liczy.
 • Następnie zmierzcie matę za pomocą dłoni.
 • Spytaj dzieci, czy ilość stóp, była równa liczbie dłoni? Dlaczego nie?
 • Porozmawiajcie o tym, że stopy, dłonie, to takie umowne jednostki, taką jednostką może też być kwadrat Mistrzów Kodowania.
 • Poproś dzieci o zmierzenie maty za pomocą kwadratów.
 • Zmieńcie kolor kwadratów i zmierzcie matę jeszcze raz.
 • Poproś dzieci o policzenie kwadratów, które użyły do zmierzenia maty. Zapytaj, w którym kolorze było więcej kwadratów?
 • Teraz pokaż dzieciom centymetr krawiecki, linijkę itp., zmierzcie wspólnie matę.
 • Poproś dzieci, żeby dobrały się po dwie osoby, rozdaj miarki i pozwól im pomierzyć „wszystkie przedszkolne sprzęty”.

Forward 20, forward 40…wprowadzamy komendy na macie

rys. 2
 • Włącz tablet (jeśli masz taką możliwość, to udostępnij ekran, na duże urządzenie: ekran multimedialny, tablicę).
 • Pokaż dzieciom jak wygląda w aplikacji wybór odległości, ułóżcie na macie, z kwadratów wieżę z zaznaczoną miarką co 10 cm (połowa płytki, warstwa jest suchościeralna, więc można na niej pisać, dostosowanym markerem).
 • Omówcie kilka wariantów, zwiększajcie, lub zmniejszajcie odległość, jednocześnie ustawiając taką samą w aplikacji.
 • Za każdym razem uruchamiajcie Dasha i sprawdzajcie, jak w praktyce zmienia się odległość, którą przejechał robot. Ustawcie Dasha na dole miarki z kwadratów, co pozwoli wam ocenić, czy dojechał na właściwą odległość.


Dash wędruje, zgodnie z mistrzowską instrukcją

 • Powiedz dzieciom, że przygotowałaś dla Dasha zadanie.
 • Zadanie zostało ułożone z mistrzowskich kwadratów, w różnych kolorach, jak również kwadratów z obrazkami i cyframi.
 • Przypomnijcie komendy, które już poznaliście, omówcie sposób zapalania światła i wydawania odgłosów (forward, sound, light).
 • Powiedz dzieciom, że każdy kwadrat to 20cm, umówcie się, że niezależnie od koloru, każdy kwadrat będzie komendą: „naprzód 20”, dodatkowo niektóre kolory i obrazki będą miały podwójną funkcję:
 • Kolorowe kwadraty (wyłączamy niebieski) – zapal światło w kolorze kwadratu,
 • Samochód – wydaj dźwięk silnika samochodowego,
 • Pies – wydaj dźwięk szczekania,
 • Kot – wydaj dźwięk miałczenia,
 • Tabliczki z cyframi położone nad inną tabliczką, wskazują liczbę powtórzeń danej czynności,
 • Do zadania można dodać dowolne inne ilustracje, nadając im jakąś symboliczną funkcję.
rys. 3 Zdjęcie przedstawia sposób ułożenia skryptu
rys. 4 Zdjęcie przedstawia zadanie drugie i dwie możliwości ułożenia skryptu: zwykła i zawierającą funkcję powtórzeń.


 • Zaprogramujcie Dasha, wykonajcie kilka zadań, dwie możliwości są przedstawione na powyższych zdjęciach.
 • Poproś dzieci, żeby teraz same ułożyły zadanie, a ty postarasz się zaprogramować Dasha, w taki sposobów, jak pokazuje ułożony kod.
 • Zróbcie kilka takich przykładów, w niektórych możesz celowo popełnić błąd, żeby dzieci mogły go zauważyć i skorygować (wstęp do debugowania, jak również pokazanie dzieciom, że błędy są nieuniknione i nie są niczym złym)
 • Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach.


Uwagi, sugestie:

 • Na zdjęciu przedstawiającym drugie zadanie dla Dasha, pokazane są dwie możliwości ułożenia skryptu, jedna z nich zawiera funkcję powtórzeń (wprowadź ją dopiero w momencie, kiedy dzieci będą miały dobrze opanowane podstawowe komendy).
 • Jeśli macie za sobą już doświadczenie z pracą na tabletach, to warto spróbować i zaproponować dzieciom skrócenie skryptu.