Scenariusz 2 - „Naprzód Dash…20, 40, 60 cm” – mierzymy odległości mistrzowskimi kwadratami

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Wersja Karolina (dyskusja | edycje) z dnia 18:10, 18 gru 2017

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp

Wprowadzając, na zajęciach przedszkolnych pomiar odległości, warto zacząć od rzeczy bliskich dziecku. Przedszkolak potrafi dostrzec, co jest większe, co mniejsze, co krótsze, a co dłuższe. Dokonując pomiaru, możemy to zrobić za pomocą: stóp, łokci, dłoni. My będziemy mierzyć za pomocą kwadratów Mistrzów kodowania. Wymiar pojedynczego kwadratu, jest równy dwóm jednostkom w komendzie „Forward”, w aplikacji „Blockly”, co wykorzystamy do wprowadzenia wyboru odległości w tej komendzie na zajęciach.

W dalszej części zajęć, zdobyte umiejętności dzieci przećwiczą w praktyce, programując Dasha. Robot będzie poruszał się wzdłuż ułożonego zadania, w którym poza właściwym doborem odległości, dzieci będą miały możliwość wykazania się także umiejętnością zaprogramowania zmiennych kolorów świateł i różnych odgłosów. W jednym z zadań spróbujemy skrócić skrypt, za pomocą funkcji powtarzania.

rys. 1

Wiek: 5 – 7 lat


Cele ogólne:

 • Kształtowanie rozumienia pomiaru długości,
 • Poznanie narzędzi do pomiaru długości,
 • Poznanie sposobu ustawienia odległości w komendzie „Forward”, w aplikacji „Blockly”

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Dokonuje pomiaru odległości za pomocą dłoni, stopy, mistrzowskich kwadratów, centymetra krawieckiego i linijki,
 • Potrafi oszacować, który odcinek jest dłuższy,
 • Potrafi ułożyć właściwy skrypt w aplikacji „Blockly”, z wykorzystaniem konend: „Light” i „Sound”.
 • Potrafi wybrać właściwą odległość za pomocą komendy „forward”, w aplikacji „Blockly”,
 • Chętnie pracuje w zespołach,

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju mowy, oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania, kafelki w kilku kolorach, kafelki z obrazkiem auta, psa, kota, kafelki z cyframi, klocek ruchu start i klocek ruchu stop, tablet z zainstalowaną aplikacją „Blockly”, robot Dash, marker do suchościeralnych powierzchni, linijka, centymetr krawiecki.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Na pięciu kafelkach, w wybranym kolorze, narysuj linię dzieląco je na pół.

Przebieg zajęć:

„Mierzymy, jak potrafimy…stopami, dłońmi, mistrzowskimi kwadratami” – uczymy się określać odległość

 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach będziecie sprawdzać, jak duża jest mata MK.
 • Spytaj, czy wiedzą, w jaki sposób można zmierzyć jakąś odległość, (wysłuchaj propozycji dzieci, dopowiedz, że oprócz typowych sposobów mierzenia takich jak mierzenie linijką, można dokonać pomiaru np.: za pomocą stóp).
 • Poproś dzieci, żeby zmierzyły, jakiej długości jest mata, ile stóp liczy.
 • Następnie zmierzcie matę za pomocą dłoni.
 • Spytaj dzieci, czy ilość stóp, była równa liczbie dłoni? Dlaczego nie?
 • Porozmawiajcie o tym, że stopy, dłonie, to takie umowne jednostki, taką jednostką może też być kwadrat Mistrzów Kodowania.
 • Poproś dzieci o zmierzenie maty za pomocą kwadratów.
 • Zmieńcie kolor kwadratów i zmierzcie matę jeszcze raz.
 • Poproś dzieci o policzenie kwadratów, które użyły do zmierzenia maty. Zapytaj, w którym kolorze było więcej kwadratów?
 • Teraz pokaż dzieciom centymetr krawiecki, linijkę itp., zmierzcie wspólnie matę.
 • Poproś dzieci, żeby dobrały się po dwie osoby, rozdaj miarki i pozwól im pomierzyć „wszystkie przedszkolne sprzęty”.

Forward 20, forward 40…wprowadzamy komendy na macie

rys. 2
 • Włącz tablet (jeśli masz taką możliwość, to udostępnij ekran, na duże urządzenie: ekran multimedialny, tablicę).
 • Pokaż dzieciom jak wygląda w aplikacji wybór odległości, ułóżcie na macie, z kwadratów wieżę z zaznaczoną miarką co 10 cm (połowa płytki, warstwa jest suchościeralna, więc można na niej pisać, dostosowanym markerem).
 • Omówcie kilka wariantów, zwiększajcie, lub zmniejszajcie odległość, jednocześnie ustawiając taką samą w aplikacji.
 • Za każdym razem uruchamiajcie Dasha i sprawdzajcie, jak w praktyce zmienia się odległość, którą przejechał robot. Ustawcie Dasha na dole miarki z kwadratów, co pozwoli wam ocenić, czy dojechał na właściwą odległość.


Dash wędruje, zgodnie z mistrzowską instrukcją

 • Powiedz dzieciom, że przygotowałaś dla Dasha zadanie.
 • Zadanie zostało ułożone z mistrzowskich kwadratów, w różnych kolorach, jak również kwadratów z obrazkami i cyframi.
 • Przypomnijcie komendy, które już poznaliście, omówcie sposób zapalania światła i wydawania odgłosów (forward, sound, light).
 • Powiedz dzieciom, że każdy kwadrat to 20cm, umówcie się, że niezależnie od koloru, każdy kwadrat będzie komendą: „naprzód 20”, dodatkowo niektóre kolory i obrazki będą miały podwójną funkcję:
 • Kolorowe kwadraty (wyłączamy niebieski) – zapal światło w kolorze kwadratu,
 • Samochód – wydaj dźwięk silnika samochodowego,
 • Pies – wydaj dźwięk szczekania,
 • Kot – wydaj dźwięk miałczenia,
 • Tabliczki z cyframi położone nad inną tabliczką, wskazują liczbę powtórzeń danej czynności,
 • Do zadania można dodać dowolne inne ilustracje, nadając im jakąś symboliczną funkcję.
rys. 3 Zdjęcie przedstawia sposób ułożenia skryptu
rys. 4 Zdjęcie przedstawia zadanie drugie i dwie możliwości ułożenia skryptu: zwykła i zawierającą funkcję powtórzeń.


 • Zaprogramujcie Dasha, wykonajcie kilka zadań, dwie możliwości są przedstawione na powyższych zdjęciach.
 • Poproś dzieci, żeby teraz same ułożyły zadanie, a ty postarasz się zaprogramować Dasha, w taki sposobów, jak pokazuje ułożony kod.
 • Zróbcie kilka takich przykładów, w niektórych możesz celowo popełnić błąd, żeby dzieci mogły go zauważyć i skorygować (wstęp do debugowania, jak również pokazanie dzieciom, że błędy są nieuniknione i nie są niczym złym)
 • Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach.


Uwagi, sugestie:

 • Na zdjęciu przedstawiającym drugie zadanie dla Dasha, pokazane są dwie możliwości ułożenia skryptu, jedna z nich zawiera funkcję powtórzeń (wprowadź ją dopiero w momencie, kiedy dzieci będą miały dobrze opanowane podstawowe komendy).
 • Jeśli macie za sobą już doświadczenie z pracą na tabletach, to warto spróbować i zaproponować dzieciom skrócenie skryptu.