Scenariusz 4 - Doprowadź do celu-ćwiczymy liczenie

Materiały stworzone przez Iwonę Cugier w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją CC BY 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

Założenia projektu: Celem zajęć jest stworzenie kod-planu, czyli ustalenie drogi, jaką ma pokonać robot, aby dojść do określonego celu, spełniając podane warunki (zabawa liczbami). Kształcimy naukę logicznego myślenia, orientację przestrzenną, kierunki (pionowo-poziomo), spostrzegawczość, a przy okazji utrwalamy liczby i ćwiczymy liczenie, porównywanie, rozkład na składniki, itd.

Opis zajęć: Zajęcia z wykorzystaniem robota polegają na programowaniu ruchu robota, który ma dotrzeć do określonego celu, z uwzględnieniem warunków, które dotyczą rozkładania liczb na składniki, wyznaczania czynników, itp.


Wyjaśnienie celu zajęć, rozłożenie liczb.

Nauczycielka prosi chętne dziecko o zabranie kartonika z określoną liczbą i położenie go na wybranym polu np. 2C. Powtarza polecenie dla następnych liczb.

rys. 1 Przykładowe rozłożenie liczb


Tworzenie drogi pszczółki za pomocą strzałek (praca indywidualna).

Prosimy o dotarcie do odpowiedniej liczby. Meta (określona liczba) może być wylosowana za pomocą kostki lub dwóch kostek, w zależności od zakresu liczbowego. W przypadku większych liczb dodajemy wylosowane „oczka”. Dzieci rysują możliwe warianty drogi.


Testowanie rozwiązań (praca zbiorowa).

Dzieci proponują „swoje” kody. Chętne lub wylosowane (np. za pomocą patyczków z imieniem) dziecko wprowadza „dyktowany” kod.

Warianty zabawy:

  • Pszczółka ma zatrzymywać się na polach z liczbami parzystymi (nieparzystymi)
  • Po wylosowaniu liczby z określonego zakresu pszczółka ma zatrzymać się na polach, na których znajdują się składniki tej liczby (czynniki dające tę liczbę)
rys. 2 Rozkład na składniki (czynniki)


  • Po wylosowaniu działania z określonego zakresu pszczółka ma zatrzymać się na polu z wynikiem
  • Po wylosowaniu liczby z określonego zakresu pszczółka ma zatrzymać się na polach, na których znajdują się znajduje się liczba większa (mniejsza).
  • Pszczółka wędruje według określonego ciągu liczbowego np. od 0 do 10 (od 10 do 0), zatrzymując się na poszczególnych polach
  • Pszczółka wędruje „zaliczając” wielokrotności liczby
Buzia.jpg W przypadku matematyki możliwości zabawy z pszczółką są nieograniczone. Można przygotować matę o większej ilości pól, przeróżne kartoniki z działaniami, z liczbami.

UWAGA: zdjęcia ze scenariusza przedstawiają prototyp maty. Po rozłożeniu kartoników nakrywa się ją specjalną folią.

Ostatnio zmodyfikowano 11:40, 23 lip 2016