Scenariusz 5 - „Małe czerwone jabłuszko…i Dash” – kształtowanie pojęcia stałości liczby

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp:

Rozumienie pojęcia stałości liczby (stałości ilości nieciągłych) stanowi podstawę rozumienia i opanowania czterech działań matematycznych, oraz sensu matematycznego zadań z tekstem. Przygotowując dziecko do kontynuacji nauki w szkole, aby uniknąć trudności z opanowaniem pojęć matematycznych, już na etapie przedszkolnym dziecko powinno zrozumieć, że liczba elementów nie zmienia się pomimo ich przemieszczeń. Okres edukacji przedszkolnej, to czas integracji różnych treści na zajęciach, częstych zmian aktywności, więc dodatkowo zaśpiewamy piosenkę, przeliczymy elementy, wspólnie z Dashem ustalimy prawidłową ich kolejność, przy pomocy zaprogramowanego w aplikacji „Blockly” Dota, popracujemy nad koncentracją uwagi i precyzją ruchów.


rys. 1
rys. 2


Wiek: 3 – 6 lat

Cele ogólne:

 • Kształtowanie pojęcia stałości liczby,
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego posługiwania się urządzeniami mobilnymi.


Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • prawidłowo przelicza elementy w zakresie 5 (dzieci 3 letnie w zakresie 3, dzieci 6 letnie w zakresie 9),
 • rozumie, że zmiana ułożenia elementów w zbiorze, nie wpływa na ich ilość,
 • potrafi wskazać rosnącą kolejność tabliczek z liczmanami (dzieci 5, 6 letnie z cyframi),
 • chętnie i zgodnie pracuje w małym zespole,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę i wykonać do niej prosty układ taneczny,
 • potrafi ułożyć skrypt w aplikacji „Blockly” (dzieci 5, 6 letnie), lub sterować robotem w aplikacji „Go” (dzieci 3, 4 letnie),
 • potrafi precyzyjnie podać piłkę koledze (Dota), w taki sposób, aby nie uległa poruszeniu, dziecko 5,6 letnie, z małą pomocą nauczyciela potrafi zaprogramować Dota w aplikacji „Blockly”

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec) (8 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego)

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania, kafelki z liczmanami – jabłkami (od 1 do 3, 5, 9 w zależności od wieku dzieci), klocek ruchu: start, wydrukowane, wycięte, olaminowane ilustracje jabłek (20, 30 sztuk)*, 4 miseczki, robot Dash, robot Dot, dwa łączniki do klocków, tablet z zainstalowaną aplikacją „Błockly” i „Go”, klocki lego, lub inne kompatybilne z lego.

*Wydrukowane, kolorowe jabłka, można zastąpić samymi wydrukowanymi konturami do pokolorowania przez dzieci, mogą również dzieci, w dzień poprzedzający zajęcia same narysować i wyciąć jabłuszka.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Połóż Dasha i klocki na macie.


„Małe, czerwone jabłuszko” – układ taneczny do piosenki

 • Powiedz dzieciom, że dzisiejsze zajęcia zaczniecie od zaśpiewania i zatańczenia do piosenki „Małe, czerwone jabłuszko”. Poproś dzieci, aby dobrały się w pary.
 • Posłuchajcie wspólnie piosenki (kto ją zna, może już śpiewać).
"Małe, czerwone jabłuszko”

Małe czerwone jabłuszko

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką

Za rączki się trzymają i wkoło obracają/bisMałe czerwone jabłuszko……

Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje/bis

Małe czerwone jabłuszko……

Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką /bis


Małe czerwone jabłuszko……

Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła/bis


 • małe czerwone jabłuszko youtube
 • Poproś dzieci, aby jedna osoba w parze wcieliła się w rolę jabłuszka, a druga w rolę gruszki i niech spróbują naśladować ruchem słowa piosenki. Następnie zmiana ról, dziecko, które było jabłuszkiem, staje się gruszką i odwrotnie.Dash rozwozi jabłuszka

 • Powiedz dzieciom, że Dash przywiezie im wycięte z papieru jabłka, ale aby mógł to zrobić potrzebuje do tego przyczepki.
 • Spróbujcie wspólnie wybudować przyczepkę z klocków (starsze dzieci, powinny sobie poradzić, lub będą potrzebować jedynie drobnej pomocy, dzieci 3, 4 letnie mogą mieć problem z wykonaniem zadania, warto więc podstawę przyczepki z kołami przygotować dla nich wcześniej, a dzieci dobudują tylko boki).
 • Połączcie Dasha z przyczepką, uprzednio montując do niego łączniki do klocków lego. Włóż wszystkie wycięte jabłka na przyczepkę.
 • Podziel dzieci na cztery zespoły i wytłumacz, że teraz Dash, sterowany w aplikacji „Go”, będzie podjeżdżał do zespołu (jedno dziecko wyjmuje jedno jabłuszko), następnie steruje Dashem do kolejnego zespołu, gdzie znowu jedno dziecko wyjmuje jedno jabłuszko. Czynność powtarzamy do momentu rozdania wszystkich jabłek (za każdym razem kto inny steruje Dashem).


Jabłka w pionie, jabłka w poziomie, w naczyniu…tyle samo, czy coś się zmienia.

 • Poproś dzieci, o ułożenie 5 jabłuszek w linii poziomej (jeśli mają problem, pokaż jak należy to zrobić).
 • Wybrane z zespołu dziecko niech teraz je głośno przeliczy (pamiętajcie o wskazywaniu każdego, kolejno liczonego jabłka oraz o akcentowaniu ostatniego liczebnika, jako tego, który określa moc zbioru).
 • Kolejno przeliczajcie jabłka w następujących konfiguracjach:
  • Ułożone pionowo,
  • Ułożone w rozsypce, blisko siebie,
  • Ułożone w rozsypce, daleko od siebie,
  • Włożone do miseczki (nie odkładaj na bok, ani nie dodawaj dodatkowych jabłek, dzieci muszą widzieć, że liczą cały czas te same jabłka).
 • Spytaj dzieci czy coś zauważyły (jeśli nie zauważą, że za każdym razem jest tyle samo jabłek, bo to te same jabłka, tylko inaczej ułożone, pomału spróbuj je naprowadzić na odpowiedź…i powróćcie przy innych zajęciach do takiego, samego zadania)


Dot nie może się poruszyć:

 • Powiedz dzieciom, żeby usiadły w kole, blisko siebie, bo będą podawać sobie Dota po okręgu, w taki sposób, żeby nie drgnął, bo jak drgnie to wyda odgłos.
 • Zapoznaj dzieci ze sposobem ułożenia skryptu.
rys. 3
rys. 4
 • Dzieci mogą już podawać Dota, w zależności od poziomu koncentracji na zajęciach zróbcie jedno, lub dwa okrążenia.


Od 1 do 5 – podróż Dasha:

 • Rozłóż na macie w rozsypance tabliczki z liczmanami – jabłuszkami, tabliczki z cyframi, klocek start.
 • Zadaniem dzieci będzie zaprogramowanie Dasha w taki sposób, żeby przejechał od jednego jabłuszka do pięciu, mijając pozostałe, w rosnącej kolejności.
 • Znów podzielcie się na cztery zespoły i każdy zespół zaprogramuje przejazd od jednej do drugiej tabliczki z liczmanami.
 • Komendy, które będą używane w „Blockly” to „forward”, „backward”, „turn left”, „turn right”.
rys. 5


 • Kiedy Dash dojedzie do odpowiedniej tabliczki, jedna osoba z zespołu podchodzi i kładzie tyle jabłuszek, ile wskazuje tabliczka.
 • Podziękuj dzieciom za udział w zajęciach, wspólnie posprzątajcie pomoce dydaktyczne.

Propozycje dodatkowych aktywności:

Jeśli pracujemy z dziećmi starszymi, lub dobrze liczącymi, tabliczek może być 9, a zadanie dla Dasha może zostać zmodyfikowane w taki sposób, żeby przejeżdżał tylko koło tabliczek z liczmanami w ilości parzystej, lub żeby przejeżdżał koło tabliczek z liczmanami, w ilości nieparzystej.

Uwagi, sugestie:

Pracując z dziećmi trzyletnimi wystarczy jeśli będziecie pracować w zakresie 3, Zajęcia należy skrócić o część, w której Dash przejeżdża od tabliczki do tabliczki, jak również o część, w której dzieci podają sobie Dota. Dzieci 5, 6 letnie mogą podawać sobie Dota za plecami (wzrośnie trudność ćwiczenia).