Scenariusz 6 - „Zamek z kwadratów zakodowany w wierszu” – wprowadzenie funkcji powtórzenia w aplikacji Scratch Junior

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp:

Wykonanie zadania na podstawie instrukcji podanej wyłącznie ustnie, nie jest łatwym zadaniem dla przedszkolaka, bo wymaga skupienia, zrozumienia słuchanego tekstu, zapamiętania go i jeszcze odtworzenia, ale jest świetnym ćwiczeniem na pamięć słuchową. Podając instrukcję ustnie po raz drugi, pozwólmy dzieciom w jej trakcie zacząć układać kwadraty, pomoże to im wykonać zadanie w sposób prawidłowy (w wieku przedszkolnym ruch pozytywnie wpływa na proces zapamiętywania). Kod – instrukcja w wierszu, jest zadaniem samym w sobie, zajmującym sporą część zajęć dydaktycznych, a jednocześnie stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia funkcji powtórzenia w aplikacji Scratch Junior. Na czym polegają powtórzenia, dzieci przekonają się układając skrypt, a następnie upraszczając go. Zrobią to na macie, za pomocą klocków ruchu. Praca na tabletach w środowisku Scratch Junior będzie ćwiczeniem utrwalającym zdobyte umiejętności.

rys. 1


Wiek: 4 – 6 lat

Cele ogólne:

 • Ćwiczenie percepcji i pamięci słuchowej,
 • Wprowadzenie funkcji powtórzeń w aplikacji Scratch Junior,
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego posługiwania się urządzeniami mobilnymi.


Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • uważnie słucha wiersza, potrafi opowiedzieć go swoimi słowami,
 • na podstawie instrukcji słownej potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykonać zadanie,
 • wie, co to znaczy odjąć 1,
 • potrafi ułożyć na macie skrypt, za pomocą klocków ruchu,
 • rozumie co to znaczy funkcja powtórzenia i potrafi, stosując ją, skrócić skrypt,
 • potrafi stworzyć animację w aplikacji Scratch Junior.

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju mowy, oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci (3 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),
 • Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania) (14 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego).

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa


Pomoce dydaktyczne

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania*, kafelki w następujących kolorach: 26 czerwonych, 20 pomarańczowych, 6 żółtych, kafelki z cyframi, klocki ruchu: start, stop, strzałki kierunkowe, tablety z zainstalowaną aplikacją Scratch Junior

*Na końcu scenariusza, opisana jest opcjonalna wersja przystosowująca scenariusz do przeprowadzenia go dla osób, które nie posiadają Maty edukacyjnej Mistrzów Kodowania.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Przygotuj przed zajęciami tablety, rozłóż je na stolikach.


„Zamek z kwadratów – wierszem zakodowany” – układamy wzór na podstawie ustnej instrukcji

 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach posłuchacie wiersza o pewnym zamku, a możliwe, że jak dobrze wsłuchacie się w jego treść, to uda się podobny zamek zbudować wspólnie na macie.
 • Przeczytaj dzieciom wiersz w całości (na razie nic nie tłumacz, w trakcie o nic nie pytaj)

W pewnym królestwie, jak wieść to niesie,

Najpiękniejszy mieścił się zamek na świecie.

Jak został zbudowany? …Historia głosi,

Że z wielu, kolorowych kwadratów

Lud go długo, pracowicie wznosił


Na macie możecie też taki zbudować

Trzeba posłuchać, co odjąć, albo co dodać


Na samym dole czerwony rząd cały, (zdjęcie z nr 1)

Po żadnej stronie nie ma kwadratów białych


Dwa kolejne rzędy, również są czerwone, (zdjęcie z nr 2)

Ale po jednym kwadracie, na każdym piętrze,

I po każdej stronie uszczuplone.


Następne dwa piętra – koloru pomarańczowego (zdjęcie z nr 3)

No i znowu trzeba po bokach odjąć kwadraty

Po jednym z każdego


Idziemy jeszcze wyżej, zasada ta sama (zdjęcie z nr 4)

Zabieramy po kwadracie, inaczej nie wypada


Teraz kolor zmienimy, na żółty jak słońce

I tym kolorem zamek dobudujemy do końca.


Trzy ostatnie piętra, po dwa kwadraty dostały (zdjęcie z nr 5)

No i w ten sposób powstał, piękny zamek cały.


rys. 2
 • Poproś dzieci, aby opowiedziały swoimi słowami wiersz. Spytaj się, w jaki sposób powstawał zamek, jakie były jego kolejne etapy?
 • Powiedz dzieciom, że teraz przeczytasz wiersz jeszcze raz i wspólnie spróbujecie ułożyć zamek na macie, zgodnie z treścią wiersza.
 • Podziel dzieci na trzy zespoły, każdemu z nich rozdaj kwadraty w innym kolorze.
 • Czytaj wiersz, robiąc przerwę po każdej zwrotce, jeśli dzieciom będzie trudno samodzielnie ułożyć kwadraty we właściwy sposób, omówcie dokładnie tekst, wyjaśnij niezrozumiałe słowa, momenty.


Rycerz wchodzi na zamek

 • Powiedz dzieciom, że jedna osoba będzie rycerzem, który wejdzie na zamek.
 • Rycerz nie poradzi sobie bez mapy, tą mapą będzie ułożony przez dzieci skrypt z klocków ruchu.
 • Niech dzieci spróbują ułożyć skrypt, wybrane dziecko porusza się zgodnie z zapisaną, za pomocą strzałek drogą (idzie po białych kratkach, przy konturze zamku).
 • Następnie zapytaj dzieci, czy coś ciekawego w ułożonym kodzie zauważyły (prawdopodobnie padnie odpowiedź, że część się powtarza, jeśli nie to wysłuchaj wszystkich pomysłów i delikatnie naprowadź dzieci).
 • Pokaż dzieciom, że przy pomocy pętli można skrócić skrypt.
 • Teraz każde chętne dziecko, które chce zostać rycerzem niech przejdzie trasę na podstawie skróconego, za pomocą funkcji powtórzenia skryptu.


„Chłopiec wchodzi po schodach” – tworzenie animacji, z wykorzystaniem funkcji powtórzenia w aplikacji Scratch Junior.

 • Zaprezentuj dzieciom zadania, które będzie do wykonania, zrób to na całym ekranie, żeby nie widziały skryptu (w przypadku dzieci 4 letnich przed zajęciami wprowadź do pamięci nowe tło – schodki, dzieci wykorzystają gotowe, 5, 6 latki niech zrobią to samodzielnie).
 • Zapytaj dzieci jak ich zdaniem powinien wyglądać skrypt, co należy zrobić z kotem, skąd wziąć schodki itp.
 • Omówcie ułożenie kodu zarówno w wersji dłuższej, jak i krótszej z funkcją powtórzenia.


rys. 3
rys. 4
rys. 5
rys. 6
rys. 7
 • Zanim przejdziecie do stolików, przypomnijcie obowiązujące zasady pracy z tabletami (pomagamy sobie, na umówiony sygnał kończymy pracę, jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie chodzimy z tabletami, pracujemy rysikami)
 • Zaproś dzieci do pracy.
 • Po skończonym zadaniu, pozwól dzieciom popracować przez umówiony czas w aplikacji Scratch Junior według ich własnych pomysłów.
 • Poproś dzieci o wyłączenie i odłożenie na miejsce tabletów, podziękuj im za wspólną pracę.


Uwagi, sugestie:

 • Zajęcia można przeprowadzić (opcjonalnie), nawet w sytuacji braku maty i kafli Mistrzów Kodowania.
 • Potrzebny będzie wtedy duży karton białego papieru (najlepiej 100cm na 100 cm, podzielony na 100 kratek (narysowane markerem) oraz farby i pędzle.
 • Dzieci zamiast układać zamek, będą zamalowywały kratki farbami (pędzel powinien być duży, żeby praca za długo nie trwała).
 • Do części związanej z układaniem skryptu, należy przygotować sobie klocki ruchu, na wzór tych ze Scratcha Juniora (w wersji uproszczonej mogą to być narysowane strzałki na kartkach papieru).
 • Rycerzem w tym przypadku, nie będzie dziecko, tylko narysowana na kartce postać lub jaką maskotka.
Ostatnio zmodyfikowano 18:14, 18 gru 2017