Scenariusz 7 - „Zegar, godzina po godzinie” – plan dnia zakodowany w obrazkach

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp:

Jak wygląda plan dnia przedszkolaka? A jak mógłby wyglądać, gdyby to dziecko, w pełni o nim decydowało. W jaki sposób odmierzamy czas, jakie są rodzaje zegarów i jak rozpoznać, która jest właśnie godzina? Na te pytania będą poszukiwać odpowiedzi dzieci. Mistrzowska mata zostanie zamieniona na tarczę zegara, tabliczki z cyframi w godziny, a wskazówki będą wycięte z kolorowego papieru…ale wskazówkami będą też dzieci, próbując ułożyć za pomocą swojego ciała właściwą godzinę.

rys.1

Wiek: 5 – 6 lat

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,
 • Rozwijanie umiejętności językowych.


Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • prawidłowo przelicza elementy w zakresie 12,
 • potrafi określić pełną godzinę na zegarze,
 • zna różne rodzaje zegarów,
 • chętnie i zgodnie pracuje w małym zespole,
 • potrafi zbudować historię, na podstawie obrazków,
 • wie jak wygląda plan dnia przedszkolaka,

Zgodność z Podstawą Programową z dnia 17 czerwca 2016 roku (obowiązującą od dnia 01.09.2016):

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego), Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia (4 obszar podstawy wych. Przedszkolnego), Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych (10 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego), Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (13 obszar podstawy programowej wych. Przedszkolnego),

Orientacyjny czas realizacji zajęć:

30 min. – 60 min. (uzależniony od wieku dzieci, możliwości rozwojowych i liczebności grupy)

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Mata edukacyjna Mistrzów Kodowania, kafelki z cyframi, kafelki z obrazkami, dwie wycięte z kolorowego papieru wskazówki, kółeczka z napisanymi w odstępie co 5 minutami, różne rodzaje zegarów.

Przygotowanie do zajęć:

 • Rozłóż matę edukacyjną MK zakratkowaną stroną do wierzchu,
 • Zgromadź w jednym miejscu wszystkie potrzebne do zajęć materiały,
 • Połóż na macie różne rodzaje zegarów.


Zegary, zegarki…małe i duże…ze wskazówkami i bez

 • Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach będziecie rozmawiać o czasie.
 • Zapytaj się dzieci, czy wiedzą, co to takiego jest czas (pozwól im swobodnie się wypowiedzieć, nawet jeśli są daleko od tematu).
 • Pokaż dzieciom zgromadzone, różne rodzaje zegarów, spytaj się, czy ktoś chciałby je pogrupować.
 • Zaproś chętne dziecko do podzielenia zegarów na zbiory, według jego pomysłu.
 • Zapytaj dzieci, czy są jeszcze jakieś inne pomysły na podzielenie zegarów.
 • Omówcie każdy zegar, popatrzcie w jaki sposób, może działać jego mechanizm, przyjrzyjcie się dokładnie zegarom z tarczą, jaki jest układ cyfr, jak wyglądają wskazówki.


Mata zamieniona w zegar

 • Powiedz dzieciom, że wspólnie spróbujecie zamienić matę w zegar.
 • Wyszukajcie środek maty i zaznaczcie go kwadratami, następnie ułóżcie tabliczki z właściwymi cyframi.
 • Dołóż małe kółeczka z oznaczeniem minut (5, 10, 15).
 • Powiedz dzieciom co oznaczają te minuty, ale nie oczekuj, że będą na tym etapie rozpoznawać dokładnie godziny (wystarczy jak prawidłowo rozpoznają pełne).
 • Dołóżcie wskazówki i zmieniając ich położenie, mówcie która jest godzina.
 • Powiedz dzieciom, że teraz każda osoba po kolei zamieni się we wskazówki zegara i tak położy się na macie, aby tworzyć godzinę, którą wybierze nauczyciel


rys.2


Tworzymy plan dnia na podstawie obrazków.

 • Ułóż obok tabliczki z każdą cyfrą, jeden obrazek.
 • Zaproponuj dzieciom zabawę w tworzenie opowiadania, planu dnia, będziecie opowiadać co działo się godzina po godzinie, uwzględniając obrazki.
 • Zacznij ty, mówią przykładowo: O siódmej godzinie obudził się bardzo głodny miś.
 • Proś kolejne dzieci o dalszą opowieść.
 • Kiedy przejdziecie już po wszystkich godzinach, przełóż obrazki na drugą stronę i spróbujcie jeszcze raz opowiedzieć historię, bez podglądania rysunków.
 • Zbierz obrazki i połóż inne, zaczynając tym samym zabawę od początku.
 • Zapytaj dzieci, czy ich dzień wygląda podobnie do dnia misia, czym się różnią, które punkty dnia u przedszkolaka są stałe, codziennie takie same.
 • Opiszcie godzina po godzinie dzisiejszy dzień i spróbujcie zaplanować kolejny.

Uwagi, sugestie:

Opcjonalnie dzieci można podzielić na dwa zespoły, wtedy jeden zespół opowiada historię, a drugi następnie próbuje ją odtworzyć, po czym zamiana ról. Jeśli odtworzenie historyjki bez zaglądania w obrazki okaże się za trudne, to opowiadajcie ją przy widocznych rysunkach.