Scenariusz 8 - Propozycje krótkich zabaw ruchowych z wykorzystaniem materiału Mistrzów Kodowania

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Wersja Karolina (dyskusja | edycje) z dnia 18:14, 18 gru 2017

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez Annę Świć w ramach programu Mistrzowie Kodowania, objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Wstęp

Wiek przedszkolny, przypada na okres, w którym dziecko ma dużą potrzebę ruchu. Trudno jest mu się dłużej skoncentrować na jednej czynności, uwaga jest chwiejna, co jest zupełnie normalne i zgodne z wiekiem rozwojowym. W trakcie zajęć warto robić krótkie przerywniki pomiędzy innymi aktywnościami (pomimo tego, że zajęcia na macie Mistrzów Kodowania nie są stateczne i angażują dzieci na różne sposoby). Krótka zabawa ruchowa, dobrze dobrana do tematyki zajęć, może mieć również walor dydaktyczny (ćwiczymy umiejętność rozpoznawania cyfr, figur geometrycznych, barw pochodnych itp.).


Podskocz, kucnij

rys. 1

Pomoce dydaktyczne:

Klocki ruchu: skok, pomniejszenie, powiększenie.

Przebieg zabawy:

 • Dzieci swobodnie poruszają się po Sali, na umówiony sygnał dźwiękowy, zatrzymują się.
 • Nauczyciel pokazuje jedną z tabliczek:
 • Skok – dzieci podskakują,
 • Pomniejszenie – dzieci kucają,
 • Powiększenie – dzieci stają na paluszkach.
 • Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.


Figury geometryczne

rys. 2

Pomoce dydaktyczne:

Szarfy w dwóch kolorach, tabliczki w kolorach szarf, tabliczki z narysowanymi figurami geometrycznymi.

Przebieg zabawy:

 • Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy w dwóch kolorach i prosi o ich założenie.
 • Dzieci poruszają się po swobodnie po sali, w tle słychać muzykę.
 • Kiedy muzyka ucichnie zatrzymują się.
 • Nauczyciel pokazuje dwie tabliczki w różnych kolorach i dwie różne figury geometryczne.
 • Dzieci tworzą dwa zespoły, dobierając się po kolorze szarf.
 • Następnie próbują ze swoich ciał ułożyć taką figurę geometryczną, jaka jest na tabliczce, przy ich kolorze.
 • Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.


2, 3, 4 – dobieramy się

rys. 3


Pomoce dydaktyczne:

Tabliczki z cyframi: 2, 3, 4, 5

Przebieg zabawy:

 • Dzieci swobodnie poruszają się po Sali, w tle słychać muzykę.
 • Kiedy muzyka ucichnie dzieci zatrzymują się.
 • Nauczyciel pokazuje tabliczkę z wybraną cyfrą.
 • Zadaniem dzieci jest dobranie się i stworzenie kółek, w tyle osób, ile wskazuje cyfra na tabliczce.
 • Zabawę powtarzamy, zmieniając cyfry.


Barwy podstawowe łączą się w barwę pochodną

rys. 4

Pomoce dydaktyczne:

Tabliczki w kolorach barw podstawowych, duże kartki papieru, w kolorach barw pochodnych.

Przebieg zabawy:

 • Nauczyciel rozkłada na podłodze kartki w kolorach: fioletowym, zielonym, pomarańczowym, brązowym.
 • Każde dziecko dostaje tabliczkę w jednym z następujących kolorów: żółtym, czerwonym, lub niebieskim.
 • Dzieci poruszają się po Sali w rytm wygrywany przez nauczyciela na tamburynie, uważają, żeby nie stawać na kartkach.
 • Kiedy nauczyciel przestaje grać, dobierają się w pary z osobą, której kolor kwadratu, razem z ich kwadratem mógłby utworzyć barwę pochodną.
 • Następnie stają na kartce, w takim kolorze, jaki powstałby z ich barw.
 • Zabawę powtarzamy kilkukrotnie, za każdym razem prosimy, żeby dzieci dobrały się w inne pary.


Jadę, płynę, lecę

rys. 5

Pomoce dydaktyczne:

Tabliczki z następującymi obrazkami: samolotem, samochodem, łódką

Przebieg zabawy:

 • Dzieci poruszają się swobodnie po sali, w rytm muzyki.
 • Kiedy muzyka ucichnie zatrzymują się.
 • Nauczyciel pokazuje jedną z trzech tabliczek: samolot, samochód, łódkę.
 • Dzieci poruszają się naśladując środek transportu, pokazany przez nauczyciela.
 • Zabawę powtarzamy kilka razy.


Jaka cyfra, tyle ćwiczeń

rys. 6


Pomoce dydaktyczne:

Tabliczki z działaniami matematycznymi, których wynik mieści się w przedziale od 1 do 5.

Przebieg zabawy:

 • Dzieci stoją w rozsypce.
 • Nauczyciel pokazuje tabliczkę z działaniem matematycznym.
 • Kto pierwszy prawidłowo poda wynik, wymyśla ćwiczenie gimnastyczne dla wszystkich dzieci.
 • Ćwiczenie powtarzane jest tyle razy, ile wynosi wynik działania.
 • Nauczyciel pokazuje kolejne działanie…


Czerwony, zielony, niebieski…uwaga…refleks

rys. 7

Pomoce dydaktyczne:

Tabliczki w następujących kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, szarfy, w kolorach tabliczek.

Przebieg zabawy:

 • Nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy.
 • Wspólnie ustalacie jaki kolor, to jakie ćwiczenie np.: czerwony – podskok, zielony – pajacyk, niebieski – przysiad.
 • Dzieci zapamiętują, jaki kolor odpowiada, jakiemu ćwiczeniu.
 • Nauczyciel pokazuje tabliczkę w jednym kolorze, dzieci, które mają w takim samym kolorze szarfę, wykonują właściwe ćwiczenie.
 • Nauczyciel dość szybko zmienia tabliczki z kolorami.
 • Po jakimś czasie dzieci mogą zamienić się szarfami, żeby wykonywać inne ćwiczenie.