Scenariusz 8 - Tłumacz głosu

Z Wiki Mistrzowie Kodowania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Materiały stworzone przez trenerów programu „Mistrzowie Kodowania” finansowanego przez Samsung Electronics Polska, objęte licencją CC BY SA 3.0 PL "Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

aplikacja opisana w scenariuszu: tłumacz_głosu.aia

Część I


Założenia projektu: Projekt ma zadanie pokazać praktyczne zastosowanie App Inventor 2, poprzez stworzenie prostej aplikacji do tłumaczenia z języka polskiego na język angielski.


Opis projektu:

Tłumacz głosu to projekt pokazujący wykorzystanie telefonu jako podręcznego elektronicznego tłumacza, przy czym nasz tekst do przetłumaczenia nie będzie wpisywany, lecz mówiony.

W aplikacji wykorzystamy podstawowe elementy interfejsu użytkownika, takie jak button (przycisk) i label (metka) w połączeniu z elementami z kategorii media typu Text to Speech (pismo do mowy), Speech Recognizer (rozpoznawanie mowy) i Yandex Translate (tłumaczenie). Z ich pomocą stworzymy aplikację, która przetłumaczy usłyszany tekst z języka polskiego na język angielski.


Rozpoczęcie pracy:

Wejdźmy na stronę http://appinventor.mit.edu i wybierzmy Create, by uruchomić App Inventor. Następnie przejdźmy do zakładki My Projects (1), gdzie znajdziemy wszystkie nasze projekty - wystarczy tylko zalogować się na konto Google. W celu rozpoczęcia pracy nad nowym projektem kliknijmy na Start new project (2) i wpiszmy w oknie jego nazwę, np. Tlumacz_glosu.

Tłumacz1.PNG

Rys.1 Tworzenie nowego projektu


Projektowanie interfejsu:

Na początek przejdźmy do okna Properties i dla komponentu Screen1, w polu Screen Orientation wybierzmy Portrait. Dzięki temu nasz ekran zawsze będzie wyświetlany pionowo, zaś aplikacja będzie pracowała tylko w takiej orientacji ekranu. Dodatkowo w polu Title wpiszmy tytuł naszego bieżącego komponentu. Nazwijmy go np.: Tłumacz.

Teraz zacznijmy po kolei przeciągać na ekran button, label, button i jeszcze jeden label. Znajdziemy je w kategorii User Interface.

Następnie z kategorii Media przeciągnijmy: SpeechRecognizer, dwa razy TextToSpeech oraz YandexTranslate. Pojawią się one pod ekranem jako Non-visible components, czyli komponenty niewidoczne.

Tłumacz2.PNG

Rys.2 Ułożenie komponentów w designerze


Ustawimy teraz właściwości poszczególnych elementów:

Button1 - tutaj zmienimy szerokość (width) na Fill Parent, w Text wpiszemy Start, Text Aligment ustawimy na center

Button2 - tutaj zmienimy szerokość (width) na Fill Parent, w Text wpiszemy Tłumacz, Text Aligment ustawimy na center

Label1 i Label2 - tutaj wyczyścimy tekst w polu Text

Pozostałe komponenty nie wymagają od nas zmian w ustawieniach.

Freepik.jpeg