Zmiany

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Piktogramy

Dodane 2061 bajtów, 12:05, 22 mar 2017
/* Część II */
''Rys.2 Wygląd sceny''
 
 
Przygotowujemy duszki, które będą naszymi obrazkami. Tworzymy jeden z nich, dokładając dowolną ilość kostiumów, pamiętając jednak, że pierwszy lub ostatni jest czarnym elementem. Będzie nam potrzebny numer danego kostiumu, ponieważ do niego będziemy się odwoływać.
 
[[Plik:P3.PNG]]
 
''Rys.3 Kostiumy duszka piktogramu''
 
 
Kolejne duszki będące naszymi piktogramami są dokładnie takimi samymi elementami jak pierwszy, wykonany powyżej. Różnią się natomiast skryptami.
 
Zanim skrypty zaczną swoje działanie, musimy uruchomić program, naciskając przycisk “losuj”. W edytorze graficznym tworzymy dowolny przycisk. Będzie on posiadał bardzo prosty skrypt.
 
[[Plik:P4.PNG]]
 
''Rys. 4 Wygląd i schemat przycisku losuj''
 
 
Wysłana wiadomość odbierana jest przez pierwszego duszka (ustawionego w kolejności losowania). Postać losuje numer od 1 do 9 (w naszej propozycji jest 9 kostiumów plus 10 jako czarny). Potrzebujemy przechować ten numer w celu porównania, czy jest już wylosowany czy nie. Tworzymy zmienną globalną, przechowującą numer kostiumu.
 
Takich zmiennych będziemy potrzebować tyle, ile obrazków chcemy losować. Należy porównać przy obrazie drugim, czy nie jest taki jak pierwszy, trzeci sprawdza, czy nie jest taki jak pierwszy i drugi itd.
 
[[Plik:P5.PNG]]
 
''Rys. 5 Widok na zmienne w projekcie''
 
 
Pierwszy duszek losuje swój numer kostiumu, umieszcza go w zmiennej “a1” i wysyła wiadomość do duszka 2, że już może losować własny kostium.
 
[[Plik:P6.PNG]]
 
''Rys. 6 Skrypt pierwszego duszka “piktogram”''
 
 
Duszek 2 losuje własny kostium i umieszcza go w zmiennej “a2”, ale również sprawdza, czy jego numer nie jest taki sam jak “a2”. Jeśli jest, to losowanie następuje raz jeszcze i tak do skutku - aż rysunek “kostium” będzie inny niż pierwszy.
 
[[Plik:P7.PNG]]
 
''Rys. 7 Skrypt duszka drugiego “piktogram”''
 
 
[[Plik:P8.PNG]]
 
''Rys. 8 Skrypt duszka trzeciego “piktogram”''
 
 
[[Plik:P9.PNG]]
 
''Rys. 9 Skrypt duszka czwartego “piktogram”''
1492
edycje