Zmiany

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wprowadzenie 3 - Słowniczek podstawowych bloków

Dodane 0 bajtów, 17:40, 7 lip 2015
/* Słowniczek podstawowych bloków programu Scratch 2.0 */
<li><p align="left">[[Plik:ruch11_1.JPG]]</p>
Zmienia współrzędną y-ową duszka o określoną wartość zgodnie z aktualnymi ustawieniamipisaka (przyłożony/podniesiony, kolor, grubość). Domyślną wartość możemy edytować.</li>
<p align="left">[[Plik:ruch11_2.JPG]]</p>
<li><p align="left">[[Plik:ruch12_1.JPG]]</p>
Przesuwa duszka do punktu o określonej współrzędnej y-owej (x-owa współrzędna pozostajebez zmiany) zgodnie z aktualnymi ustawieniami pisaka (przyłożony/podniesiony, kolor,
grubość). Domyślną wartość możemy edytować.</li>
<li><p align="left">[[Plik:ruch14_1.JPG]]</p>
Określa sposób zachowania duszka w zależności od kierunku. Z listy rozwijalnej mamy dowyboru trzy opcje:
<ul>
<li> dookoła – duszek patrzy zgodnie ze swoim kierunkiem,</li>
<li><p align="left">[[Plik:ruch15_1.JPG]]</p>
Aktualna wartość współrzędnej x-owej pozycji duszka – jego środka. Środek można ustawićedytując kostium duszka. Zwracaną wartość można wykorzystać jako argumentw wyrażeniach. Włączenie znacznika po lewej stronie powoduje wyświetlanie aktualnejwspółrzędnej na scenie. Przyjmuje wartości od -240 do 240.</li>
<p align="left">[[Plik:ruch15_2.JPG]]</p>
<li><p align="left">[[Plik:ruch16_1.JPG]]</p>
Aktualna wartość współrzędnej y-owej pozycji duszka – jego środka. Środek można ustawićedytując kostium duszka. Zwracaną wartość można wykorzystać jako argumentw wyrażeniach. Włączenie znacznika po lewej stronie powoduje wyświetlanie aktualnejwspółrzędnej na scenie. Przyjmuje wartości od -180 do 180.</li>
<p align="left">[[Plik:ruch16_2.JPG]]</p>
<li><p align="left">[[Plik:ruch17_1.JPG]]</p>
Aktualna wartość kierunku duszka. Można ją wykorzystać jako argument w wyrażeniach.Włączenie znacznika po lewej stronie powoduje wyświetlanie aktualnego kierunku na scenie.
Przyjmuje wartości od -180 do 180 stopni.</li></ol>
568
edycji